Fysisk vold

Psykisk vold

Seksuel vold og voldtægt

Materiel vold

Digital vold

Økonomisk vold

Stalking