Voldsudøvere

Her finder du tal og informationer om voldsudøvere i Danmark.

Viden om voldsudøvere

I Danmark er der kun få tilbud, der direkte henvender sig til voldsudøveren. I Lev Uden Vold mener vi, at der er brug for støtte og rådgivning både til voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd.

Rapporten Karakteristik af voldsudøvere fra Dialog mod Vold viser, at en stor andel af voldsudøverne selv tidligere er blevet udsat for vold. Faktisk er det hele 74 procent af voldsudøverne i behandling, der selv har oplevet vold i barndommen.

Ifølge rapporten har man særlig stor risiko for selv at udøve vold i voksenlivet, hvis man som barn har overværet sin mor blive udsat for vold, end hvis det fx er ens søskende eller en selv, der udsættes for volden.

Flere tal fra rapporten:

  • Hos Dialog mod Vold er 90 procent af de voldsudøvere, der kommer i behandling, mænd. 10 procent er kvinder.
  • 15 procent af de voldsudøverne i behandling har et misbrug, hvor alkohol, hash og kokain er det mest udbredte.
  • 95 % har udøvet fysisk vold, der oftest er i form af spark, slag, fastholdelse eller rusk. 53 % har udøvet psykisk vold.

Der viser sig dog også at være gråzoner mellem det at være voldsudøver og voldsudsat. Tal fra Dialog Mod Vold viser, at 22 % af de mandlige udøvere, som får behandling, også selv oplever at have været udsat for vold fra deres partner. Tal fra mandekrisecentre viser, at 2 % af de voldsramte mænd oplyser også at have udsat deres partner for fysisk vold, 3 % at have udsat deres partner for psykisk vold og 8 % at have udsat deres partner for materielle ødelæggelser. I flere henseender kan der altså være overlap, hvor en person både er udsat for og udøver vold.

Se vores liste over behandlingstilbud til voldsudøvere i forbindelse med vold i nære relationer.

Væk fra denne side