Børn og vold

Her finder du tal og informationer om børn og vold i familien.

Børn, der er vidner til vold i hjemmet 

Hvert år er ca. 33.000 børn vidne til vold i hjemmet. Børnene ser volden blive udøvet mod en af deres forældre eller søskende, men oplever også selv at blive mærket af volden – idet de føler og mærker volden på egen krop.

I en undersøgelse fra 2017 anslår SFI, at 5,2 % af alle danske børn mellem 0-8 år vokser op i familier med én eller flere voldsepisoder mellem forældrene.

At vokse op i en familie med vold har store konsekvenser for børnene af både somatisk og psykisk karakter. Undersøgelser peger på, at der er en sammenhæng mellem børn og vold i familien og en lavere grad af trivsel, dårligere præstationer i skolen, lavere livschancer, kroniske sygdomme samt tidligere død.

lev uden vold børn og vold

Børn og vold

Desværre viser en undersøgelse af Børnerådet, at kun 33 % af de børn, der har svaret ja til at være blevet udsat for vold, har fortalt om volden til nogen. Hvis ikke volden opdages af andre som fx skolepersonale, myndigheder osv. er der stor risiko for, at de ikke får den hjælp, de har brug for.

Undersøgelsen fra Børnerådet peger også på, at hvert fjerde barn i 7. klasse (28 %) i 2012 blev udsat for mindre grov fysisk vold som skub, rusk eller riv i håret, og at knap hvert tiende barn (9,4 %) blev udsat for grov fysisk vold som slag med hænder, slag med genstande og spark.

Af undersøgelsen fremgår det også, at 8,3 % af børnene har været udsat for psykisk vold fra minimum én forælder. Den psykiske vold kan udmønte sig i, at barnet bliver ignoreret i flere dage, bliver nedgjort eller oplever trusler. Derudover har næsten hvert tiende barn kendskab til, at deres søskende bliver udsat for fysisk eller psykisk vold.

I Lev Uden Vold vil vi ikke acceptere vold mod børn. Derfor arbejder vi for at støtte kvinder og mænd – mødre og fædre, som er udsat for vold eller udøver vold i nære relationer.

Voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagfolk kan få rådgivning om vold i familien og vold i nære relationer på vores nationale hotline og hos vores juridiske rådgiver.

Væk fra denne side