Tal fra hotlinen, den juridiske rådgivning og pladsoversigten

Lev Uden Vold opdaterer løbende tal fra vores nationale hotline, den juridiske rådgivning og pladsoversigten.


Find de nyeste tal her

Opdateret den 15. maj 2020

I de følgende tal får du overblik over henvendelser til Lev Uden Volds nationale hotline og den juridiske rådgivning. Derudover får du indblik i belægningsprocenten fra landets krisecentre og botilbud til kvinder og mænd udsat for vold.

Se de seneste tal og data fra hotlinen, den juridiske rådgivning og pladsoversigten her.


Hotlinen

Lev Uden Volds nationale hotline tilbyder hjælp og rådgivning omkring vold i nære relationer til både voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagpersoner.
Læs mere om hotlinen her.

Den juridiske rådgivning

Lev Uden Vold tilbyder også juridisk rådgivning om vold i nære relationer. Rådgivningen er til voldudsatte kvinder og mænd, pårørende og fagpersoner, der ønsker rådgivning om blandt andet skilsmisse, boligforhold, udlændingeretlige spørgsmål, samvær eller kommunale forhold.
Du kan læse mere om den juridiske rådgivning her.

Pladsoversigten

Derudover har Lev Uden Vold ansvaret for pladsoversigten over alle landets kvindekrisecentre og mandekrisecentre samt botilbud for både kvinder og mænd med særligt fokus på vold i nære relationer. Ved hjælp af pladsoversigten er det muligt at følge belægningsprocenten og se, hvor i landet der er ledige pladser.

Væk fra denne side