Pladsoversigt

Denne pladsoversigt giver et overblik over samtlige kvindekrisecentre og botilbud til voldsudsatte mænd i Danmark.

Pladsoversigten vil løbende blive opdateret i forhold til antallet af ledige pladser på de enkelte tilbud. På den baggrund er der et samlet overblik over belægningsprocenter og udviklingen
på området.

national hotline lev uden vold telefon

 

 

Ønsker man at få oplysninger om ledige pladser, kan man kontakte den nationale hotline.
Tlf. 70 20 30 82

 

 

LOGIN TIL PLADSOVERSIGT

Væk fra denne side