Stalking

Stalking kan betegnes som en form for psykisk vold, som flere både kvinder og mænd er udsat for i dag.

Stalking defineres som gentagende hændelser, der opleves krænkende eller forstyrrende for det menneske, der udsættes herfor.

Det kan blandt andet dreje sig om at blive forfulgt, overvåget, at modtage gentagne sms’er og opkald, chikane, hærværk og rygtespredning.

Hændelserne kan virke harmløse, når de betragtes enkeltvis. Men den systematiske gentagelse kan skabe stor frygt og utryghed hos den udsatte.

Stalkingforløb kan strække sig over kortere perioder på et par uger til at vare flere år.

national hotline lev uden vold telefon

 

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Vores nationale hotline har åbent hele døgnet.

Tlf. 70 20 30 82

Væk fra denne side