Psykisk vold

En undersøgelse fra VIVE fra 2018 viser, at knap 4 ud af 100 kvinder har været udsat for psykisk partnervold inden for et år. Det samme gælder for 1 ud af 100 mænd. Måske du selv har oplevet psykisk vold og føler dig alene. Men det er du ikke.

Psykisk vold kan komme til udtryk på mange måder. Du kan opleve, at du flere gange bliver nedgjort, ydmyget, krænket, manipuleret, truet eller isoleret. Tit er det meningen, at den psykiske vold skal begrænse eller kontrollere dit liv.

Nogle af de mennesker, som vi har talt med, siger:

Psykisk vold er meget alvorligt, og derfor stemte alle Folketingets partier ja til at kriminalisere psykisk vold på lige fod med fysisk vold den 1. april 2019.

⇒ Find hele notatet om den nye straffelovbestemmelse om psykisk vold her.

Hvad er psykisk vold?

Der er ikke nogen facitliste, når det kommer til psykisk vold. Nogle oplever, at den psykiske vold står alene, mens andre oplever, at den psykiske vold blander sig med for eksempel seksuel eller fysisk vold.

Grænserne for psykisk vold kan samtidig være uklare, da voldsformen overlapper med andre former som økonomisk vold, digital vold, negativ social kontrol og stalking.

Det er derfor helt normalt at være i tvivl om, hvad du præcist oplever. Der er dog nogle kendetegn, som du måske kan nikke genkendende til. Det er ofte i forhold til den adfærd og de handlinger, som du kan blive udsat for.

Du kan for eksempel opleve, at du bliver isoleret fra dine venner og familie – eller at du direkte bliver indespærret uden mulighed for at flygte. Du kan også opleve, at du bliver truet. En trussel kan være, at du ikke får lov til at se dine børn, eller at personen vil skade sig selv, hvis du forlader ham eller hende.

Det kan også ske, at du gentagende gange bliver nedgjort og ydmyget ved at blive kaldt øgenavne. Eller at du konstant bliver kritiseret, ignoreret eller beskyldt for usande påstande såsom, at du er utro eller psykisk ustabil.

Forskellige former for psykisk vold

Psykisk vold kan have forskellige alvorsgrader. Hos Lev Uden Vold skelner vi mellem usunde relationer, ikke-strafbar psykisk vold og strafbar psykisk vold.

De usunde relationer kan du genkende ved, at de ofte er meget konfliktfyldte. Samtidig er følelserne tit store og voldsomme, når I diskuterer eller taler sammen. Det kan gøre, at du føler dig utryg og bange i relationen.

De usunde relationer kan ændre sig og blive mere alvorlige, og så kan der være tale om ikke-strafbar psykisk vold eller strafbar psykisk vold. Hvad du oplever, kommer an på voldens karakter og intensitet. Det kan derfor være svært at sætte klare grænser mellem de tre forskellige former.

Derfor præsenterede Lev Uden Vold i oktober 2018 en socialfaglig definition af psykisk vold i nære relationer, der er summen af den adfærd, som er strafbart og den adfærd, som ligger uden for det strafbare område.

Læs mere om den socialfaglige definition her.

Lige meget hvilken voldsform du oplever, skal du dog huske, at du kan få hjælp og rådgivning hos vores hotline på tlf. 1888. Det er nemlig vigtigt at række ud, inden volden måske vokser sig større og altomfattende.

Er du, eller en du kender, udsat for psykisk vold?

Der er altså ikke ét parameter, der afgør, om du er udsat for psykisk vold. Volden ligger i gentagelsen og nedbrydningen.

Listen nedenunder må du ikke se som en facitliste, men i stedet som eksempler på tegn på psykisk vold. Tegnene kan du bruge til dig selv og din situation. Du kan også bruge dem, hvis du tror, du kender en, som er udsat for psykisk vold.

Det kan være tegn på psykisk vold, hvis din partner:

Det kan også være tegn på psykisk vold, hvis du:

 

Kilde: NWAWS og Lev Uden Vold

Kampagne om psykisk vold

Lev Uden Vold var fra december 2017 til og med januar 2018 del af en kampagne, der satte fokus på psykisk vold i kæresteforhold blandt unge. Du kan læse mere om psykisk vold på vores kampagneside, hvor du også kan finde film, der viser eksempler på psykisk vold samt en række generelle tegn på psykisk vold.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

national hotline lev uden vold telefon

 

Vores nationale hotline har åbent hele døgnet.

Tlf. 1888

Det er muligt at være anonym. Både kvinder og mænd, voldsudsatte, voldsudøvere, deres pårørende og fagfolk kan ringe.

Væk fra denne side