Hvad er vold?

I Lev Uden Vold ønsker vi at løfte vidensniveauet i Danmark – både praksisnært og forskningsmæssigt – om voldens mange ansigter.

 


I Lev Uden Vold definerer vi vold, på følgende måde:

Vold kan både være en reel handling eller en trussel mod et andet menneske. Volden kan have til hensigt at krænke en anden persons integritet, at skade eller påføre smerte mod en anden person. At være vidne til volden, såvel som selv at blive udsat for volden, kan have samme skadesvirkninger.
Volden kan udføres i affekt eller være en bevidst handling, som udøves over en anden person.


Vold bliver ofte sammenlignet med den fysiske vold. Men volden kan tage mange former. I nogle familier kan der være flere voldsformer på spil på samme tid, og ofte vil voldsudsattes og voldsudøveres behov for hjælp afhænge af, hvilke voldsformer der er tale om.

Det er derfor vigtigt at skelne mellem disse, så man sikrer den rette indsats – både til de voldsudøverende og voldsramte.

Lev Uden Vold beskæftiger sig særligt med psykisk, fysisk, seksuel, økonomisk, materiel og digital vold. Du kan læse mere om de forskellige voldsformer herunder.

→ Fysisk vold

→ Psykisk vold

→ Stalking

→ Seksuel vold

→ Materiel vold

→ Økonomisk vold

→ Digital vold

Væk fra denne side