socialfaglig definition

Socialfaglig definition af psykisk vold i nære relationer

Lev Uden Vold præsenterede i oktober 2018 en socialfaglig definition af psykisk vold. Det er målet og ambitionen, at definitionen skal give et fælles grundlag at tale om psykisk vold ud fra. Det gælder især blandt de fagprofessionelle, der skal bidrage til at opspore, forebygge og håndtere volden. Men også blandt befolkningen generelt.

Væk fra denne side