kortlægning

Efterværn for voldsudsatte

I en ny rapport kortlægger Lev Uden Vold efterværnstilbud til mænd, kvinder og børn, der har været på krisecenter eller modtaget ambulant behandling.

Væk fra denne side