hotline

Læs seneste nyt fra Lev Uden Vold i nyhedsbrevet

I nyhedsbrevet kan du blandt andet læse om vores debat på Folkemødet 2019 og vores notat om den nye lov, der kriminaliserer psykisk vold. Samt finde nye tal fra pladsoversigten, hotlinen og den juridiske rådgivning.

Nyt fra Lev Uden Vold i nyhedsbrevet

I nyhedsbrevet finder du bl.a. vores årsrapport over pladsoversigten, hotlinen, juridisk rådgivning og efterværnsgrupper. Samt et notat om udsatte og udøveres muligheder for hjælp.

Nyhedsbrev nr. 4 fra Lev Uden Vold

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om to ændringer i straffeloven og finde nye tal fra hotlinen, pladsoversigten og den juridiske rådgivning.

Væk fra denne side