Sekretariatet

Sekretariatet er ansvarlig for koordineringen og gennemførelsen af Lev Uden Volds aktiviteter.

Det gælder både den direkte rådgivning af voldsudsatte og voldsudøvere, dokumentions- og vidensopsamlingen på området samt indsatsen for at skabe øget opmærksomhed om vold i nære relationer.

Medarbejdere i sekretariatet:


sekretariatet

 

Sine Gregersen
Sekretariatschef
sg@levudenvold.dk
Tlf. 2932 2276

 

 


 

Sanne Rørbech
Chefsekretær
kontakt@levudenvold.dk
Tlf. 3151 4441

 

 


lev uden vold stine oksbjerg

 

Stine Oksbjerg Rydborg
Kommunikationsansvarlig
so@levudenvold.dk
Tlf. 3149 4441

 

 


 

Helene Oldrup
Chefkonsulent og koordinator på vidensområdet
ho@levudenvold.dk
Tlf. 3148 4441

 

 


 

Nathalie Weih
Videnskonsulent
nw@levudenvold.dk
Tlf. 2922 2184

 

 


 

Katrine Bindesbøl H. Johansen
Specialkonsulent
kbhj@levudenvold.dk
Tlf. 3117 4441

 

 


 

Marie Nymand Frederiksen
Videnskonsulent
mnf@levudenvold.dk
Tlf. 3162 4441

 

 


 

Ninna
Projektleder for Lev Uden Volds nationale hotline
nvd@levudenvold.dk

 

 

Derudover er Mateen mmh@levudenvold.dk, Gaia grc@levudenvold.dk, Maria mfo@levudenvold.dk og Gitte go@levudenvold.dk rådgivere for Lev Uden Volds nationale hotline.


 

Mette Thyghøj
Projektleder for efterværn og gruppeterapeut
mt@levudenvold.dk
Tlf. 3171 4441

 

 

Derudover arbejder Sara, Ditte og Maria som gruppeterapeuter i Lev Uden Vold.


 

Mathilde Leth
Studentermedhjælper
ml@levudenvold.dk

 

 


Læs mere om Lev Uden Vold og de stiftende organisationer.

Væk fra denne side