Organisationen

Medarbejderne er ansvarlige for koordineringen og gennemførelsen af Lev Uden Volds aktiviteter.

Det gælder både den direkte rådgivning af voldsudsatte og voldsudøvere, dokumentions- og vidensopsamlingen på området samt indsatsen for at skabe øget opmærksomhed om vold i nære relationer.

Medarbejdere i organisationen:


Sine Gregersen
Direktør
sg@levudenvold.dk
Tlf. 2932 2276


Sanne Rørbech
Chefsekretær
kontakt@levudenvold.dk
Tlf. 3151 4441


Asbjørn Lindsø
Presse- og kommunikationschef
al@levudenvold.dk
Tlf. 3149 4441


Jeppe Würtz Petersen
Politisk konsulent
jwp@levudenvold.dk
Tlf. 2437 9957


Louise Glerup Aner
Videnscenterchef
lga@levudenvold.dk
Tlf. 3148 4441


Nathalie Weih
Videnskonsulent
nw@levudenvold.dk
Tlf. 2922 2184


Katrine Bindesbøl H. Johansen
Chefkonsulent
kbhj@levudenvold.dk
Tlf. 3117 4441


Marie Nymand Frederiksen
Videnskonsulent
mnf@levudenvold.dk
Tlf. 3162 4441


Mathilde Leth
Videnskonsulent
ml@levudenvold.dk


Ninna
Rådgivningschef
nvd@levudenvold.dk

Derudover er Gaia grc@levudenvold.dk, Gitte go@levudenvold.dk, Maria mfo@levudenvold.dk, Sofie sol@levudenvold.dk og Stine sfe@levudenvold.dk rådgivere for Lev Uden Volds nationale hotline.


Maja
Jurist og juridisk rådgiver
juridisk@levudenvold.dk
3118 4441


Mette Thyghøj
Gruppeterapeut
mt@levudenvold.dk
Tlf. 3171 4441

Derudover arbejder Ditte også som gruppeterapeut i Lev Uden Vold.


Cæcilie Paarup Madsen
Kommunikationspraktikant
cpm@levudenvold.dk


Rasmus Hjorth
Studentermedhjælper
rh@levudenvold.dk


Læs mere om Lev Uden Vold og de stiftende organisationer.