Organisationen

Medarbejderne er ansvarlige for koordineringen og gennemførelsen af Lev Uden Volds aktiviteter.

Det gælder både den direkte rådgivning af voldsudsatte og voldsudøvere, dokumentions- og vidensopsamlingen på området samt indsatsen for at skabe øget opmærksomhed om vold i nære relationer.

Medarbejdere i organisationen:


Sine Gregersen
Direktør
sg@levudenvold.dk
Tlf. 2932 2276


Sanne Rørbech
Chefsekretær
kontakt@levudenvold.dk
Tlf. 3151 4441


Stine Oksbjerg Rydborg
Kommunikationsansvarlig
so@levudenvold.dk
Tlf. 3149 4441


Helene Oldrup
Chefkonsulent og koordinator på vidensområdet
ho@levudenvold.dk
Tlf. 3148 4441


Nathalie Weih
Videnskonsulent
nw@levudenvold.dk
Tlf. 2922 2184


Katrine Bindesbøl H. Johansen
Specialkonsulent
kbhj@levudenvold.dk
Tlf. 3117 4441


Marie Nymand Frederiksen
Videnskonsulent
mnf@levudenvold.dk
Tlf. 3162 4441


Ninna
Faglig leder for Lev Uden Volds nationale hotline
nvd@levudenvold.dk

Derudover er Mateen mmh@levudenvold.dk, Gaia grc@levudenvold.dk, Maria mfo@levudenvold.dk og Gitte go@levudenvold.dk rådgivere for Lev Uden Volds nationale hotline.


Maja
Jurist og juridisk rådgiver
juridisk@levudenvold.dk
3118 4441


Mette Thyghøj
Gruppeterapeut
mt@levudenvold.dk
Tlf. 3171 4441

Derudover arbejder Sara, Ditte og Maria som gruppeterapeuter i Lev Uden Vold.


Mathilde Leth
Studentermedhjælper
ml@levudenvold.dk


Laura
Studentermedhjælper
ls@levudenvold.dk


Emilie Jensdóttir
Studentermedhjælper
ej@levudenvold.dk


Rasmus Hjorth
Universitetspraktikant
rh@levudenvold.dk


Læs mere om Lev Uden Vold og de stiftende organisationer.

Væk fra denne side