Advisory Board

Lev Uden Volds Advisory Board fungerer som en sparringspartner i arbejdet med at øge opmærksomheden om og forbedre indsatsen mod vold i nære relationer.

Advisory Boardet består af både samarbejdspartnere og faglige aktører på voldsområdet, der skal være med til at inspirere arbejdet i Lev Uden Vold og komme med input til den fortsatte udvikling.

Lev Uden Volds Advisory Board består af:

 

  • Anette Hummelshøj, direktør, Familieretshuset
  • Daniel Schwartz Bojsen, direktør for Sundhed, Social og Engineering, direktionen, Professionshøjskolen Absalon
  • Helle Linnet, landsformand, Socialchefforeningen
  • Jørgen Bergen Skov, chefpolitiinspektør, Københavns Politi
  • Mai Heide Ottosen, seniorforsker, VIVE
  • Svend Aage Madsen, forskningsleder, Rigshospitalet
  • Søren Torpegaard Bech, direktør, Den Sociale Virksomhed
  • Ditte Brøndum, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

På denne side kan du finde medarbejderne i Lev Uden Volds sekretariat. Og her kan du finde bestyrelsen.

Væk fra denne side