Advisory Board

Lev Uden Volds Advisory Board fungerer som en sparringspartner i arbejdet med at øge opmærksomheden om og forbedre indsatsen mod vold i nære relationer.

Advisory Boardet består af både samarbejdspartnere og faglige aktører på voldsområdet, der skal være med til at inspirere arbejdet i Lev Uden Vold og komme med input til den fortsatte udvikling.

Lev Uden Volds Advisory Board består af:

  • Helle Linnet, landsformand, Socialchefforeningen
  • Jørgen Skov, chefpolitiinspektør, Københavns Politi
  • Karina Lorentzen, medlem af Kolding Byråd for SF. Formand for social- og sundhedsudvalget.
  • Mai Heide Ottosen, seniorforsker, VIVE
  • Svend Åge Madsen, forskningsleder, Rigshospitalet
  • Søren Torpegaard Bech, direktør, den Sociale Virksomhed
  • Vibeke Westh, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden og næstformand i bestyrelsen på Københavns Professionshøjskole
  • Ditte Brøndum, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

På denne side kan du finde medarbejderne i Lev Uden Volds sekretariat. Og her kan du finde bestyrelsen.

Væk fra denne side