Om os

Read about Lev Uden Vold in English

Vores ambition

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed mod vold i nære relationer.

Vores ambition er, at ingen mennesker skal leve med vold i nære relationer, og at alle, som har brug for viden og rådgivning til bryde fri af volden, får den hjælp, de har behov for. Det gælder både børn og voksne; udsatte og udøvere; pårørende og fagpersoner. 

Vores arbejde

Vi er en stærk og troværdig vidensaktør, som indsamler, kortlægger, udvikler og deler relevant viden om vold. Vi inddrager viden fra praksis, både fra andre organisationer og fra vores egne rådgivningstilbud.

Vores rådgivningstilbud og indsatser har fokus på forebyggelse, opsporing, rådgivning og brobygning. Når et menneske ringer til vores rådgivning, er det for mange første gang, de taler om volden. Vores fornemste opgave er at gribe den motivation og bidrage til afklaring, erkendelse og mod til at række videre ud til specialiserede tilbud.

Vi arbejder for, at vi på tværs af feltet står sammen mod vold. Derfor samarbejder vi gennem netværk, partnerskaber og alliancer med organisationer, kommuner, regioner, ministerier, styrelser, fonde og andre.

Lev Uden Vold står på fire grundværdier

SYNLIGHED: Vi er til at få øje på. Vores tilbud er lettilgængelige for mennesker, der lever med vold. Vi er en tydelig samarbejdspartner, der kommunikerer og deler viden. Vi bidrager, hvor vi kan skabe værdi - også i den offentlige debat.

RELEVANS: Vi er til for feltet. Vi faciliterer netværk og understøtter vidensdeling, og vi prioriterer at lave undersøgelser og kortlægninger, der efterspørges og gør en forskel for voldsfaglige organisationer, fagpersoner og beslutningstagere.

TROVÆRDIGHED: Vi er vidensbaserede. Vores rådgivning, kommunikation, formidling til fagpersoner og anbefalinger til beslutningstagere står på en stærk faglighed, der er solidt forankret i viden.

KVALITET: Vi er specialiserede. Vores rådgivningstilbud varetages af lønnede medarbejdere med en relevant uddannelsesbaggrund. Vores vidensprodukter er fagligt og metodisk velfunderede. Kvaliteten sikres gennem peer review eller faglige følgegrupper.

Sådan blev Lev Uden Vold til

Lev Uden Vold blev oprettet som en del af satspuljeaftalen 2017-2020, der skulle styrke arbejdet mod vold i nære relationer. Socialstyrelsen udbød opgaven sammen med Ligestillingsafdelingen.

Fem organisationer, der alle har stor viden og erfaring på voldsområdet, bød sammen ind på opgaven og stiftede Lev Uden Vold. De fem organisationer er Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), Dannerhuset, Dialog mod Vold, Mandecentret og Mødrehjælpen.

Vi er etableret som en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse. De fem stiftende organisationer udgør bestyrelsen sammen med en medarbejdervalgt repræsentant og to yderligere bestyrelsesmedlemmer.

Et bredt politisk flertal af Folketingets partier har afsat midler til Lev Uden Volds videreførelse indtil sommeren 2025.

Om organisationen og bestyrelsen

Du kan altid henvende dig til os, hvis du har spørgsmål, forespørgsler mv. til vores arbejde.

Se medarbejdere i organisationen her.

Find Lev Uden Volds bestyrelse her.

Læs Lev Uden Volds strategi her.

Nedenfor finder du vores organisationsdiagram.

Tryk her for at komme væk fra denne side