Om os

Read about Lev Uden Vold in English

Vores vision

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. Det vil vi gøre med konkrete tilbud til voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området, øget opmærksomhed og mere debat i samfundet.

Målet er, at ingen mennesker i Danmark skal udsættes for vold i fremtiden.

Vores mission

Lev Uden Vold vil være en aktiv stemme i arbejdet mod vold i nære relationer. Vi vil derfor:

  • Øge samarbejdet på tværs af voldsområdet.
  • Øge opmærksomheden og formidle kompetencer samt viden på området.
  • Komme med anbefalinger til forbedringer ud fra viden og dokumentation.
  • Sikre bedre lovgivning og flere ambulante tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere.
  • Sikre tidligere og bedre hjælp, inden volden vokser sig stor og indgribende.

Vores værdier

Vi mener, at alle fortjener et liv uden vold, og vi anser alle mennesker som ligeværdige.

Vi indgår i et respektfuldt samarbejde med de mennesker, der er berørt af vold. Vi tror på, at alle mennesker har potentialet til at bryde med vold, og vi tror på, at vi gennem metoder baseret på lovende praksis kan hjælpe mennesker i retning af deres fortrukne måde at leve livet på – uden vold.

Vi ser vold i nære relationer som et komplekst fænomen, og vi mener, at årsagerne til vold sker i et samspil mellem forhold i samfundet, nærmiljøet, i de personlige relationer og hos individet.

Vi mener, at hvert menneske er ekspert i eget liv, og at der er brug for forskellige indsatser, der passer til den enkeltes behov.

Hvem er vi?

Lev Uden Vold repræsenterer voldsområdet bredt, idet vi både repræsenterer voldtægtsofre, voldsudsatte, voldsudøvere, mænd, kvinder og børn.

Lev Uden Vold fungerer som et videnscenter, der indsamler, producerer og formidler viden til fagfolk, politikere og beslutningstagere, voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og den øvrige danske befolkning.

Udover at være et videnscenter tilbyder vi selv hjælp og rådgivning om vold i nære relationer. Vi driver den nationale hotline, hvor både voldtægtsofre, voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagfolk kan ringe ind og få hjælp og rådgivning.

Derudover tilbyder Lev Uden Vold juridisk rådgivning. Det kan blandt andet være i forhold til spørgsmål om skilsmisse og forældremyndighed i kølvandet på vold i en nær relation.

Vi tilbyder også rådgivning til voldsudøvere via vores telefoniske rådgivningstilbud 'Slip volden', og endelig driver Lev Uden Vold Pladsoversigten over ledige pladser på alle kvinde- og mandekrisecentre i Danmark. 

Sådan blev Lev Uden Vold til

Lev Uden Vold blev oprettet som en del af satspuljeaftalen 2017-2020, der skulle styrke arbejdet mod vold i nære relationer. Socialstyrelsen udbød opgaven sammen med Ligestillingsafdelingen.

Fem organisationer, der alle har stor viden og erfaring på voldsområdet, bød sammen ind på opgaven og stiftede Lev Uden Vold. De fem organisationer er Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), Dannerhuset, Dialog mod Vold, Mandecentret og Mødrehjælpen.

Vi er etableret som en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse. De fem stiftende organisationer udgør bestyrelsen sammen med en medarbejdervalgt repræsentant.

Et bredt politisk flertal af Folketingets partier har afsat midler til Lev Uden Volds videreførelse indtil sommeren 2025.

Om organisationen og bestyrelsen

Du kan altid henvende dig til os, hvis du har spørgsmål, forespørgsler mv. til vores arbejde.

Se medarbejdere i organisationen her.

Find Lev Uden Volds bestyrelse her.

Nedenfor finder du vores organisationsdiagram.

Tryk her for at komme væk fra denne side