Om os

Lev Uden Vold er en national enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp, når det gælder vold i nære relationer. Det skal ske ved konkrete tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området og ved at skabe en øget opmærksomhed samt mere debat i samfundet om vold i nære relationer. Målet er færre voldsudsatte i fremtiden.

Lev Uden Vold vil være en aktiv stemme, der både øger samarbejdet på tværs af området og skaber øget opmærksomhed om vold i nære relationer. En stemme, der formidler viden og er med til at øge kompetencer og viden om vold i nære relationer. Og en stemme, der kommer med anbefalinger til forbedringer på området baseret på viden og dokumentation.

Det gør Lev Uden Vold

Lev Uden Vold tilbyder selv hjælp og rådgivning om vold i nære relationer, samtidigt med at organisationen fungerer som et videnscenter, der indsamler, producerer og formidler viden om vold i nære relationer til både fagfolk, politikere og beslutningstagere, udsatte, udøvere, pårørende og den øvrige danske befolkning.

Lev Uden Vold driver den nationale hotline, hvor både voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagfolk kan ringe ind og få hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer.

Derudover tilbyder Lev Uden Vold også juridisk rådgivning i forbindelse med spørgsmål om eksempelvis skilsmisse og forældremyndighed i kølvandet på vold i en nær relation.

Lev Uden Vold tilbyder også efterværn til tidligere voldsudsatte i form af efterværnsgrupper. Efterværnsgrupperne er både for voldsudsatte kvinder, mænd og børn. Grupperne faciliteres af en gruppeleder med psykologisk baggrund, der sammen med de øvrige deltagere i gruppen giver støtte til, at den enkelte kan komme godt videre i livet uden vold.

Sådan blev Lev Uden Vold til

Lev Uden Vold blev oprettet som en del af satspuljeaftalen 2017-2020, der skulle styrke arbejdet mod vold i nære relationer. Socialstyrelsen udbød opgaven sammen med Ligestillingsafdelingen.

Fem organisationer, der alle har stor viden og erfaring på voldsområdet, bød sammen ind på opgaven og stiftede Lev Uden Vold. De fem organisationer er Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), Dannerhuset, Dialog mod Vold, Fundamentet og Mødrehjælpen.

Lev Uden Vold er etableret som en selvejende institution med en selvstændig bestyrelse. De fem stiftende organisationer udgør bestyrelsen.

Om sekretariatet og bestyrelsen

Du kan altid henvende dig til sekretariatet, hvis du har spørgsmål, forespørgsler mv. til Lev Uden Volds arbejde. Se medarbejdere i sekretariatet her.

Find Lev Uden Volds bestyrelse her.

Nedenfor finder du vores organisationsdiagram.

organisationsdiagram om os lev uden vold

Væk fra denne side