Kommentar januar 2018 – Psykisk vold blandt unge

Tilbage til presseoversigten.

Du kan også læse kommentaren hos Fyens Stiftstidende eller Århus Stiftstidende.

Stop den psykiske vold før de unge bliver voksne

 Af Lotte Grostøl, sekretariatsleder i Lev Uden Vold, og Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk/headspace Danmark

I de sidste par måneder af 2017 var der en del debat om psykisk vold. Og heldigvis for det! Den psykiske vold rammer mange, og det er vigtigt at skabe mere opmærksomhed om den, så vi alle kan blive bedre til at genkende tegnene og sige fra, hvis vi oplever psykisk vold.

Det gælder som sagt os alle, men det er måske særlig vigtigt blandt de unge. Der findes nemlig mange unge, der desværre bliver udsat for psykisk vold. Både hos Lev Uden Vold og hos headspace oplever vi, at unge ofte henvender sig med problemer om denne voldsform.

Læs om kampagnen om psykisk vold blandt unge i kæresteforhold.

Lev Uden Vold driver en national hotline, hvor voldsudsatte kan få rådgivning om vold i nære relationer. Når de unge ringer, drejer det sig ikke kun om fysisk vold, men også om psykisk vold. Det samme er tilfældet, når de unge søger rådgivning hos headspace.

Det er forfærdeligt, at unge mennesker bliver udsat for psykisk vold – og andre former for vold. Men det er positivt, når de unge tager kontakt til os og andre organisationer for at få hjælp og rådgivning. Det skal de blive ved med. For det første skridt på vej ud af volden er at tale om den og få hjælp.

Lev Uden Vold er med i en kampagne fra ligestillingsminister Karen Ellemann, der skal sætte fokus på psykisk vold i kæresteforhold blandt unge. I forbindelse med kampagnen gennemførte analysebureauet Epinion en holdningsundersøgelse, hvor 37 procent af de unge svarer, at de ikke har talt med nogen om, hvad der er okay at gøre i et kæresteforhold, og hvad der er grænseoverskridende. I undersøgelsen svarer 58 procent af de unge, at psykisk vold og fysisk vold er lige slemt. Ligesom 48 procent svarer, at psykisk vold ofte eller nogle gange vil lede til fysisk vold.

Der findes flere former for vold – læs mere her.

Det tyder på, at en del af de unge forstår og er opmærksomme på alvoren af den psykiske vold. Men der er stadig nogle af de unge, der ikke taler med andre om grænserne i et forhold. De er i særlig risiko for at ende i et usundt forhold, der kan udvikle sig til at rumme psykisk vold, hvis de ikke ved, hvornår de skal sige fra. Undersøgelsen viser da også, at mange af de unge har oplevet at få deres grænser overtrådt – både psykisk og fysisk af en kæreste.

Vi skal tage de unges oplevelser alvorligt og rådgive dem i, hvad der er okay, og hvad der ikke er okay at gøre i et forhold. Desuden skal vi også skabe opmærksomhed om, at psykisk vold også kan finde sted i andre relationer. Det behøver ikke nødvendigvis at være i et parforhold. De unge skal kende tegnene på psykisk vold, for det kan være med til at forhindre, at de ender i en voldelige relation, og at volden bliver en del af – og ødelægger – deres fremtidige voksenliv.

Psykisk vold er nemlig mindst lige så skadelig som fysisk vold og kan have store konsekvenser for den voldsudsatte. Den psykiske vold kan dog være langt sværere at spotte, fordi den ikke viser sig i form af blå mærker på kroppen. Man er ikke i tvivl, hvis man bliver slået eller holdt fast – så er man udsat for fysisk vold. Til gengæld er der ikke ét parameter, der afgør, om man er udsat for psykisk vold. Volden ligger i gentagelsen og den systematiske nedbrydning, en ulige magtbalance og en stor grad af kontrol.

Se 13 generelle tegn på psykisk vold i et forhold.

Kampagnen om psykisk vold i kæresteforhold blandt unge og den øgede debat er vigtige skridt på vejen mod at tale åbent om psykisk vold. Men vi er langt fra i mål, når det handler om at kunne tilbyde den rette hjælp. Det er afgørende, at vi får mere viden om omfanget, risikofaktorer og konsekvenserne, for kun sådan kan vi bekæmpe den psykiske vold og hjælpe de udsatte bedst muligt.

Ligesom vi skal blive ved med at gøre de unge – og alle andre for den sags skyld – opmærksomme på psykisk vold og lære dem at genkende tegnene, hvis de befinder sig i en relation, hvor kontrol og psykisk vold er ved at blive en fast del af hverdagen. Hvis vi sætter tidligt ind og hjælper de unge, kan vi forebygge, at volden følger dem senere i livet. Det er både godt for de unge og for de kommende voksne i vores samfund.

Væk fra denne side