Kommentar juni 2018 – Psykisk vold og unge

Tilbage til presseoversigten.

Du kan også læse kommentaren hos Information.

Det er aldrig okay, at din kæreste kontrollerer dig og gør dig bange

Af Lotte Grostøl, sekretariatsleder i Lev Uden Vold, og Isabella Wedendahl, generalsekretær i Bryd Tavsheden.

Den helt store forelskelse. Måske endda din allerførste. Eller også har du efter et par forsøg endelig fundet den perfekte kæreste, som du er klar til at blive gift med og få børn med. Du svæver på en lyserød sky. Tænk, at du kan være så lykkelig.

Så hvad betyder det egentlig, at din kæreste af og til bliver virkelig vred og råber ad dig? At din kæreste altid skal vide, hvem du skal mødes med, og hvor du er? At din mobiltelefon og dine profiler på de sociale medier løbende bliver tjekket, og du oplever at blive nedgjort foran andre?

Din kæreste elsker dig jo dybest set, og du har det på samme måde. Også selvom du bliver ked af det og bange. Det sker jo ikke med vilje.

Til de unge, der tænker sådan, vil vi i Lev Uden Vold og Bryd Tavsheden gerne understrege, at det aldrig er okay, at din kæreste kontrollerer dig og gør dig bange.

Læs mere om psykisk vold her.

Det er okay at blive irriteret, hvis din kæreste kommer for sent, eller blive bekymret og have lyst til at vide, om din kæreste er okay. Men der er en klar forskel mellem almindelig irritation eller bekymring og det at leve i et forhold præget af kontrol, hvor du ofte er bange og ked af det. Det er ikke sådan, et sundt og godt forhold bør være.

Både hos Lev Uden Vold og Bryd Tavsheden oplever vi, at mange unge kan have svært ved at se de små tegn og de røde lamper, der blinker, når det begynder at gå skævt i et parforhold. De unge kan i perioder have det godt med deres kæreste, og så kan det være svært at erkende og mærke, når der sker noget forkert. Rigtig mange unge er faktisk ikke klar over, at de lever i det, man vil betegne som psykisk vold.

Den psykiske vold kan være sværere at se, fordi den ikke efterlader blå mærker på kroppen. Der er heller ikke ét parameter, der afgør, om man er udsat for psykisk vold. Volden ligger i gentagelsen og den systematiske nedbrydning i form af ydmygelser og kontrol. Psykisk vold starter ofte i det små, men kan komme til at fylde det hele og fuldstændig nedbryde den, der bliver udsat for volden.

En ny holdningsundersøgelse lavet af Epinion for Lev Uden Vold bekræfter, at de unge ofte ikke ved, at de bliver udsat for psykisk vold. I undersøgelsen er det blot 68 procent af de 18-34-årige, der har hørt om psykisk vold, mens det gælder for hele 91 procent af de 35-55-årige og 93 procent af danskerne på 56 år og derover. Ligesom de 18-34-årige også mangler viden om de øvrige voldsformer.

Læs debatindlægget: Vi skal tage den psykiske vold alvorligt og handle

Ud fra den nye undersøgelse tyder det også på, at de unge har andre grænser for, hvilke handlinger der er okay eller ikke er okay i et parforhold. Kun 68 procent af de 18-34-årige mener, at gentagende eller systematisk ydmygelse, nedvurdering, kontrol og trusler kan være psykisk vold, mens det gælder for 90 procent af de 35-55-årige og 94 procent af dem på 56 år og derover.

Vi skal tage den her viden alvorligt. Når man er mellem 18 og 34 år indgår man i sine første parforhold og stifter måske familie, og så er det vigtigt, at man allerede her ved, hvad der ikke er okay, så man ikke bliver låst fast i et usundt forhold præget af psykisk vold. Ligesom det er vigtigt, at flere unge bliver opmærksomme på psykisk vold og lærer tegnene at kende, inden volden eskalerer. Hvis de unge ikke kender til den psykiske vold eller andre former for vold, er de nemlig i større risiko for at blive en del af et forhold med vold.

Ved årsskiftet var vi i Lev Uden Vold og Bryd Tavsheden en del af ligestillingsafdelingens kampagne ”Vold kan forekomme”, hvor der blev sat fokus på psykisk vold blandt unge i kæresteforhold. En vigtig kampagne, der kom bredt ud, men arbejdet med at skabe opmærksomhed om problemet og oplyse de unge om psykisk vold stopper ikke efter kampagnen. Vi er nødt til at fastholde fokus og fortsætte indsatsen, når det drejer sig om psykisk vold blandt unge.

Det er glædeligt, at justitsminister Søren Pape Poulsen har igangsat et arbejde i en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal se på, hvilke indsatser der er behov for i forbindelse med vold i nære relationer, heriblandt psykisk vold. Her mener vi, at der i høj grad skal være fokus på, hvad der kan gøres for at bekæmpe den psykiske vold blandt unge. Vi vil i hvert fald gøre vores for at styrke indsatsen.

Væk fra denne side