Presseklip 2022

MARTS

Indslag i P4 Trekanten: Kolding Kommune vil behandle voldsudøvere

Kolding Kommune er gået i gang med at søge midler til at kunne tilbyde voldsudøvere behandling. Indsatsen skal bidrage til forebyggelsen af partnervold, og et flertal i byrådet bakker op om idéen. I følge Nathalie Weih, videnskonsulent hos Lev Ude Vold, vil det være unikt, hvis Kolding Kommune laver en behandlingsgaranti for alle personer, som er voldelige overfor deres partner.

Du kan høre indslaget her.

Indslag i TV Avisen og P4 Trekanten: Rekordmange kvinder tager på krisecenter

Tal fra Lev Uden Volds pladsoversigt over krisecentre viser, at der i februar i år hver dag i gennemsnit var 633 kvinder på landets krisecentre. Det er 21 procent flere end sidste år. Louise Glerup Aner, konstitueret direktør i Lev Uden Vold, peger på, at COVID-19 kan spille en rolle, samt at vi som samfund langsomt nedbryder tabuet, så flere søger hjælp for den vold, de bliver udsat for. 

Indslaget i TV Avisen kan ses her, og her kan du lytte til indslaget fra P4 Trekanten

Artikel i Jyllands-Posten: »Jeg skulle bare væk derfra. Jeg turde ikke være dér mere«

En undersøgelse fra VIVE og Mary Fonden undersøger danskernes kendskab til partnervold. Rapporten konkluderer blandt andet, at langt fra alle vidner til vold griber ind over for volden, og at barrierer kan afholde pårørende fra at tilbyde hjælp. I følge konstituerede direktør i Lev Uden Vold, Louise Glerup Aner, har pårørende en afgørende betydning for voldsudsatte - og udøvere, men undersøgelser viser, at det kan være svært at handle.

Artiklen blev bragt i Jyllands-Posten den 20. marts.

Læs artiklen her

Artikel i Politiken: Partnervold rammer også mænd. Men hjælpen er begrænset af loven 

En ny rapport fra Lev Uden Vold estimerer, at 400 mænd årligt må tage ophold på herberger eller krisecentre som følge af at have været udsat for vold i nære relationer. Volden har for lidt over halvdelen givet anledning til frygt for alvorlig fysisk skade eller drab. Konstituerede direktør i Lev Uden Vold, Louise Glerup Aner, peger på, at rapporten understreger behovet for at se på uligheden i mænds og kvinders rettigheder.

Artiklen blev bragt i Politiken den 16. marts. 

Læs artiklen her

Debatindlæg i ALT.dk: Vi skal bekæmpe de forsimplede forestillinger om, hvordan en voldtægt ser ud

Vi er nødt til at gøre op med forestillingen om, at voldtægter altid begås med fysisk vold. Hvis vi som samfund skal kunne forebygge voldtægt og hjælpe ofrene, skal vi blive bedre til at genkende de forskellige måder, som voldtægt kan begås på. Det skriver videnskonsulent i Lev Uden Vold Nathalie Weih i anledningen af Kvindernes Internationale kampdag den 8. marts. 

Debatindlægget blev bragt i ALT.dk den 8. marts.

Læs indlægget her. 

Indslag i P4 København og P4 Bornholm: Københavns indsats mod vold udbredes til hele landet 

En indsats mellem Københavns Politi og Lev Uden Vold mod partnervold udbredes nu til hele landet, så borgere med vold tæt inde på livet kan blive henvist af politiet til Lev Uden Volds nationale hotline. I følge rådgivningschef i Lev Uden Vold, Ninna Vous Degenkolw, kan indsatsen nu nå ud til endnu flere borgere, som formodentlig ikke ville opsøge hjælp til at bryde med volden. 

Indslagene blev bragt på P4 København og P4 Bornholm den 8. marts. 

Lyt til indslaget fra P4 København her

TV2 Lorry: Københavns indsats mod vold udbredes til hele landet 

En donation på knap 2 millioner kroner fra TrygFonden og Augustinus Fonden muliggør, at et pilotprojekt med Københavns Politi nu kan bredes ud til landets øvrige politikredse. 

Nyheden blev bragt af TV2 Lorry og en række lokalaviser den 7. marts. 

Læs hele artiklen her. 

Artikel i JydskeVestkysten: Mange flere udsættes for psykisk vold end fysisk vold i parforhold; men meget få dømmes for psykiske overgreb

Siden der for tre år siden blev tydeliggjort, at psykisk vold er strafbart, har der været ført 53 retssager om overtrædelse af straffelovens paragraf om psykisk vold. Heraf har over halvdelen - 64 procent - ledt til frifindelse af tiltalte. Juridisk rådgiver i Lev Uden Vold, Maja Lindgreb, peger på, at bevisbyrden i sager om psykisk vold kan være svær at løfte, og at politiet skal have kompetencer og viden til at håndtere sagerne. 

Artiklen blev bragt i JydskeVestkysten den 6. marts. 

Læs artiklen her.

FEBRUAR

Artikel i Jyllands-Posten: Organisationer: Se vold mod kvinder i et bredere lys

Nye tal fra et globalt studie fra Verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at hver fjerde danske kvinde i alderen 15-49 har været udsat for fysisk eller seksuel vold. I følge konstitueret direktør og videnscenterchef i Lev Uden Vold, Louise Glerup Aner, skal en ny og mere ambitiøs handlingsplan mod vold i nære relationer sikre, at vi som samfund blive bedre til at opspore volden og tilbyde tidligere og mere ambulante indsatser, inden kvinderne ender på krisecenter.

Artiklen blev bragt i Jyllands-Posten den 17. februar.

Læs hele artiklen her. 

Indslag i TV 2 News: Hver fjerde danske kvinde bliver udsat for partnervold

Nye tal fra et globalt studie fra Verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at hver fjerde danske kvinde i alderen 15-49 har været udsat for fysisk eller seksuel vold. Konstitueret direktør og videnscenterchef i Lev Uden Vold, Louise Glerup Aner, peger på behovet for en en langsigtet og mere ambitiøs handlingsplan mod vold i nære relationer. 

Interviewet blev bragt på TV 2 News den 17. februar. 

Kronik: Vold og partnerdrab kan forhindres. Men det kræver at politikerne har viljen til den

Trods tidligere handlingsplaner og tiltag er der ikke noget, der tyder på, at vi er i nærheden af at løse problemerne med partnervold og partnerdrab. Det er på tide, at vores politikere skaber en ambitiøs plan, der faktisk sætter handling bag ordene. Det skriver Lev Uden Vold, Mødrehjælpen, Danner, Dialog Mod Vold, LOKK og Mandecentret i denne kronik, som blev bragt i Berlingske den 16. februar. 

Læs hele kronikken her

JANUAR

Debatindlæg i Politiken: Samtykkeloven bør føre til et løft af seksualundervisningen

Debatindlæg af Sine Gregersen, direktør for Lev Uden Vold, som markerer samtykkelovens 1-års fødselsdag og peger på behovet for et løft af seksualundervisningen for at komme problematiske misforståelser om voldtægt, sex og samtykke til livs. Indlægget er bragt i Politiken og Politiken.dk den 12. januar. 

Læs hele debatindlægget her

Indslag i Radio Classic: Danskerne ønsker behandling til voldsudøvere

Et indslag i radioprogrammet Classic Middag om tal fra Lev Uden Vold, som viser, at 9 ud af 10 danskere ønsker behandling til voldsudøvere. Direktør i Lev Uden Vold, Sine Gregersen, fortæller, hvorfor det er vigtigt at behandle voldsudøvere for at komme volden til livs. 

Programmet blev bragt på Radio Classic fm den 11. januar. 

Debatindlæg i Altinget: Vi må vide mere om dem, der gør andre mennesker ondt, for at kunne hjælpe dem

Debatindlæg af Sine Gregersen, direktør for Lev Uden Vold, om behovet for en regelmæssigt tilbagevendende gerningspersonundersøgelse om voldtægt og andre former for kønsbaseret vold. Indlægget er bragt på Altinget den 6. januar. 

Læs hele debatindlægget her.

Artikel i Berlingske: Støttepartier kræver handlingsplan mod partnerdrab

Artikel om, at støttepartierne SF og Enhedslisten kræver en større indsats for at forhindre partnerdrab. Direktør i Lev Uden Vold, Sine Gregersen, peger på, at nogle af partnerdrabene kan forhindres, hvis vi ser tegnene. Artiklen blev bragt i Berlingske den 6. januar. 

Læs hele artiklen her.