Debatindlæg – oktober 2017

Tilbage til presseoversigten

Du kan læse debatindlægget online hos Fyens Stiftstidense her, eller se indlægget hos Dagbladet Roskilde her.

Vold i familien skal bekæmpes med mere og bedre hjælp til flere

Lotte Grostøl, Sekretariatsleder, Lev Uden Vold

Tusindvis af danske familier lever med vold tæt inde på livet. Hvert år udsættes 33.000 kvinder og 13.000 mænd for fysisk vold fra deres partner. Vold i familien og i nære relationer foregår ofte inde bag hjemmets fire vægge og kan være svær at opdage for de pårørende. Og det kan være endnu sværere for den voldsudsatte at bryde fri af volden.

Volden er heller ikke altid af fysisk karakter, men kan både være psykisk, seksuel, økonomisk eller materiel og digital. Volden har mange ansigter, men lige meget hvordan den kommer til udtryk, skal vi som samfund kunne tilbyde den rette hjælp. Og vi skal sørge for, at hjælpen er lettilgængelig og synlig for alle, der har brug for den. Det gælder både for voldudsatte, voldsudøvere, mænd og kvinder, pårørende og fagfolk. Det er afgørende med en bred indsats.

Se listen over krisecentre og rådgivningstilbud

Lev Uden Vold er en ny national enhed, der vil arbejde for at sikre mere og bedre hjælp, når det gælder vold i familien og i nære relationer. Det skal ske ved konkrete tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området og en øget opmærksomhed i vores samfund på vold i nære relationer. På den måde vil vi nå vores mål om at mindske antallet af voldsudsatte i fremtiden.

Lev Uden Vold tilbyder selv juridisk rådgivning og driver en national hotline. Både mænd og kvinder, der har været udsat for vold eller selv er voldelige, kan få rådgivning og hjælp hos den nationale hotline. Det samme gælder pårørende; vennen eller veninden, kollegaen eller barnets skolelærer, der har en mistanke om, at de er vidne til vold i en familie. Ligesom både lægen, socialrådgiveren og andre fagpersoner kan ringe og få råd og vejledning om vold i nære relationer og blive klædt bedre på til at opspore volden. Det er os alle, også dig og mig, der kan blive bedre til at genkende vold, når vi møder den. På den måde kan vi være med til at stoppe volden.

Få rådgivning om vold i nære relationer 

I kølvandet på vold kan det være svært at overskue de juridiske spørgsmål, der kan opstå ved et opbrud i familien. Her er det vigtigt, at familierne får god sparring om problemstillinger, der knytter sig skilsmisse, forældremyndighed eller samvær i forbindelse med vold i nære relationer. Det kan give familierne mulighed for at komme videre i livet.

De to rådgivningstilbud skal være med til at skabe en bedre indsats på området ved at gøre det lettere at finde frem til lige netop den hjælp, der er brug for. Men der er brug for, at vi alle sammen gør en indsats for at bryde tabuet om vold i familien og skabe større opmærksomhed på området. Hvis familierne får mere og bedre hjælp i tide, kan vi forhindre, at volden ødelægger fremtiden for de kvinder og mænd, og deres børn, der lever med vold i hverdagen.

Tryk her for at komme væk fra denne side