Debatindlæg november 2017 – Kommunerne og vold i nære relationer

Tilbage til presseoversigten

Du kan se debatindlægget på sn.dk her.

Kære kommuner - hjælp de voldsudsatte familier

Kommunerne er helt afgørende i arbejdet med vold i nære relationer. Kommunalbestyrelsen prioriterer og afsætter midlerne til området. Og medarbejderne yder den konkrete hjælp til voldsudsatte og voldsudøvere og hjælper dem videre i livet.

I Lev Uden Vold arbejder vi for at sikre mere og bedre hjælp, når det gælder vold i familien. Det skal ske ved konkrete tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området og ved at skabe en øget opmærksomhed på volden i vores samfund. Målet er at mindske antallet af voldsudsatte i fremtiden.

For at nå dette mål har vi brug for kommunernes hjælp. Efter vores mening er der især tre ting, man i kommunerne bør være opmærksomme på og prioritere, når det gælder vold i nære relationer. Det drejer sig om psykologhjælp, koordinerende rådgivning til mænd og ambulante tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere.

Læs mere om voldens former

I dag er det ikke lovpligtigt at tilbyde psykologhjælp til kvinder, der flytter fra et krisecenter. Derfor er det desværre ikke i hele landet, at kvinder, der har boet på krisecenter, får tilbudt psykologhjælp. Forsøg viser, at psykologhjælpen har en positiv betydning for kvinderne – især for kvinder med flere kriseophold bag sig. Kommunerne kan derfor med fordel selv tilbyde de kvinder, der fraflytter krisecentre, psykologhjælp eller lægge det ind som en del af taksten på krisecenteret. Samme ordning burde gælde voldsudsatte mænd fra mandekrisecentrene.

Alle kvinder, der fraflytter et krisecenter, får tilbudt koordinerende rådgivning fra kommunen, der skal hjælpe kvinden videre i livet ift. bolig, økonomi og arbejde. Da ordningen blev udvidet til at gælde alle kvinder og ikke kun dem med børn, medtog man ikke voldsudsatte mænd. Begrundelsen var, at behovet var større hos voldsudsatte kvinder – alene fordi der er flere voldsudsatte kvinder end mænd. Da alle kommuner i dag har en koordinerende rådgiver, kan man med fordel udvide ordningen til også at gælde de mænd, der fraflytter et mandekrisecenter.

Få rådgivning om vold i nære relationer

Kommunerne er forpligtet til at vejlede og rådgive voldsudsatte kvinder, men det er i dag ikke lovpligtigt at tilbyde egentlig ambulant behandling. Kvinderne har til gengæld krav på ophold på et krisecenter, hvis de bliver udsat for vold. Det er dog ikke alle, der har behov for sådan et ophold. På samme måde findes i dag ingen krav om at tilbyde voldsudøvere hjælp eller behandling. Flere af organisationerne bag Lev Uden Vold har ambulante behandlingstilbud til både voldsudsatte og voldsudøvere. Kommunerne kan med fordel samarbejde med disse for at sikre flere og bedre ambulante tilbud til både kvinder og mænd.

Så kære kommuner – vi håber, I vil hjælpe de voldsudsatte og voldsudøverne, så flere familier kan blive fri fra volden.

Tryk her for at komme væk fra denne side