Rådgiver til Lev Uden Volds nationale hotline (barselsvikariat)

Hjælp os med at give alle et liv uden vold

Brænder du for at gøre en forskel for mennesker, der har vold tæt inde på livet? Har du erfaring med rådgivningsarbejde og lyst til at omsætte den i en ny og meningsfuld kontekst? Er du en omsorgsfuld kollega, som har humor og let til latter? Så har vi et ledigt barselsvikariat hos Lev Uden Volds nationale hotline, som måske er noget for dig.

Om Lev Uden Volds nationale hotline

Lev Uden Volds nationale hotline er en døgnåben, anonym og gratis telefonrådgivning. Målgruppen er voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, deres pårørende samt fagpersoner, der beskæftiger sig med målgruppen. Derudover rådgiver vi også mennesker udsat for seksualiseret vold i ikke-nære relationer. I 2022 havde rådgivningen mere end 6.000 henvendelser. Rådgivningssamtalerne er meget varierende, men indeholder ofte elementer af psykoedukation ift. volden og dens eftervirkninger, motivationsarbejde ift. at få den rådsøgende til at søge yderligere hjælp, samtaleteknisk rådgivning til fagpersoner og pårørende og ikke mindst brobygning til sociale myndigheder, ambulante voldsfaglige tilbud, ledige pladser på kvindekrisecentre §109 og specialiserede botilbud for voldsudsatte mænd §110.

Om stillingen

Den nationale hotline er en del af Lev Uden Vold, som er Danmarks nationale enhed mod vold i nære relationer. Lev Uden Vold er også en central videns- og formidlingsaktør.

En af vores dygtige rådgivere skal på barsel, og vi har derfor et ledigt vikariat fra 1. september 2023. Som rådgiver bliver du en del af et team bestående af syv socialfaglige rådgivere, en juridisk rådgiver og en rådgivningschef. Teamet bistås af et korps af studentermedhjælpere. Derudover kommer du til at samarbejde med videnskonsulenter, kommunikationskonsulenter, psykologer mv. fra Lev Uden Volds øvrige afdelinger.

Du bliver ved opstart klædt på til at varetage arbejdet via et introduktionsprogram, hvor du introduceres til generel voldsfaglig viden, viden om målgrupperne, samtaleteknikker og rådgivning som metode. Introduktionsprogrammet indebærer også en følgeordning, hvor du får mulighed for at observere og lære af dine kolleger i rådgivningssituationen. Desuden tilbydes du løbende supervision med resten af teamet.

Vi forestiller os, at:

  • Du har en relevant socialfaglig baggrund (fx socialrådgiver, pædagog eller lign.).
  • Du har erfaring med telefonisk rådgivningsarbejde.
  • Du har faglig indsigt i voldsområdet.
  • Du har erfaring med at rådgive mennesker i krise og sårbare situationer.
  • Du er tryghedsskabende og tillidsvækkende.
  • Du har erfaring med den motiverende samtale, den narrative metode og evt. responsbaseret praksis.
  • Du har færdigheder til at rådgive på engelsk.
  • Du har faglig viden inden for det familieretlige og socialretlige område.
  • Du er ansvarlig i forhold til dine opgaver og kan følge dem til dørs.
  • Du er samarbejdsorienteret og mener, at de bedste løsninger skabes i fællesskab.

Ansættelsesvilkår

Vikariatet er ledigt pr. 1. september 2023 med en ugentlig arbejdstid svarende til 37 timer. Stillingen er et tidsbegrænset barselsvikariat og løber frem til 28. februar 2024 – med gode muligheder for forlængelse.

Den nationale hotline er åben døgnet rundt, 365 dage om året. Du skal derfor trives med skiftende arbejdstider fordelt på dagvagter, aften-/nattevagter og weekendvagter fordelt på ugens syv dage, herunder helligdage. Du vil i forbindelse med dagvagter, afdelingsmøder, supervision mv. møde dine kolleger på kontoret. Aften-/nattevagter, weekendvagter og vagter på helligdage afholdes som rådighedsvagt fra hjemmet, hvis det ønskes. Der er ved rådighedsvagter altid adgang til en bagvagt. Timer, som afvikles mellem kl. 00 og 07 (alle dage) afholdes som sovende rådighedsvagt uden for arbejdsstedet og normeres med 50 %.

Du skal forberede dig på, at du skal planlægge dine ferier i koordination med dine kollegaer.

Dit primære arbejdssted vil være Lev Uden Volds lokaler på Anker Heegaards Gade og H.C. Andersens Boulevard.

Løn jf. gældende overenskomst på det statslige område.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist til stillingen søndag d. 11. juni 2023. Stillingen søges ved at sende en motiveret ansøgning samt CV i en samlet pdf-fil til job@levudenvold.dk. Angiv venligst navnet på den stilling, du søger, i emnefeltet på din mail.

Vi forventer, at jobsamtalerne finder sted den 19. og 23. juni 2023.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte rådgivningschef Ninna Vous Degenkolw på nvd@levudenvold.dk, hvis du har konkrete afklarende spørgsmål til stillingen.

Om Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed mod vold i nære relationer. Vi er en organisation med ca. 25 medarbejdere, der producerer og formidler viden om vold i nære relationer og tilbyder hjælp og rådgivning til mennesker, der er berørt af vold.

Her på www.levudenvold.dk kan du læse mere om organisationens opgaver og organisering. Du finder os også på Facebook og LinkedIn.

Tryk her for at komme væk fra denne side