Psykolog til terapi for voldsudsatte mænd og børn

Hjælp os med at give alle et liv uden vold

Brænder du for at gøre en forskel for mennesker, der har vold tæt inde på livet? Er du psykolog med voldsfaglig erfaring og lyst til at omsætte den i en ny og meningsfuld kontekst? Så er stillingen i Lev Uden Volds forsøgsordning med psykologbehandling til voldsudsatte mænd og deres eventuelle børn måske noget for dig.

Om Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed mod vold i nære relationer. Vi har et særligt ansvar for at sikre et bredt perspektiv på voldsområdet og favner i vores arbejde både voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, voldtægtsofre, pårørende og fagfolk, der beskæftiger sig med målgruppen.

Lev Uden Vold består af et videnscenter, et rådgivningscenter og et behandlingscenter, der samlet set arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der lever med vold i nære relationer eller har oplevet voldtægt. Det gør vi med konkrete tilbud til målgruppen, ny viden, formidling samt øget opmærksomhed og debat i samfundet.

Som noget nyt er vi i Lev Uden Vold i færd med en ny behandlingsopgave, som Folketinget har bedt os om at løfte; i en forsøgsordning tilbyder vi voldsudsatte mænd og deres eventuelt ledsagende børn psykologhjælp i forbindelse med, at de tager ophold på et mandekrisecenter eller et herberg.

Konkret tilbyder vores team af psykologer, i forsøgsperioden frem til december 2023, op til 10 timers psykologhjælp til mænd, som tager ophold på mandekrisecentre og herberger som følge af, at de har været udsat for vold eller trusler om vold i en nær relation. Vi tilbyder også mellem 4 og 10 timers psykologhjælp til de børn, der ledsager deres far under opholdet. Tilbuddet svarer til den psykologhjælp, kvinder og deres eventuelt ledsagende børn har ret til i forbindelse med ophold på et krisecenter, jf. servicelovens §109.

Vi søger nu endnu en psykolog til at medvirke til at løfte denne opgave.

Om stillingen
Du vil sammen med dine to øvrige psykologkollegaer blive ansat i et nyere behandlingsteam i Lev Uden Vold, hvor du vil referere til behandlingschef Mia Lind Winther, som selv er psykolog og også delvist yder psykologisk behandling i forsøgsordningen.

Det vil være en del af dit daglige virke at medvirke aktivt i erfaringsopsamling og videreudvikling af Lev Uden Volds aktuelle psykologindsats for voldsudsatte mænd på mandekrisecentre og herberger og deres eventuelt ledsagende børn.

Det betyder, at du skal være optaget af at yde kvalificeret behandling til voldsudsatte mænd og deres eventuelt ledsagende børn og på denne måde se mening i at medvirke til, at de skaber grundlag for et liv uden vold. Samtidig skal du også trives med at være med til at definere rutiner, arbejdsgange og samarbejdsflader for den nye indsats samt medvirke i fælles evaluerings- og vidensdelingsaktiviteter. Alt sammen i tæt samarbejde med behandlingschefen og dine øvrige kollegaer. Stillingen kan tillige byde på konkrete formidlings- og undervisningsopgaver. Disse kan være forbundet med selve forsøgsordningen eller indgå i Lev Uden Volds generelle opgaver målrettet voldsfaglig videns- og erfaringsdeling. Endeligt indgår du i teamets supervisionsforløb med ekstern supervisor.

I Lev Uden Vold tager vi afsæt i den narrative metode samt den responsbaserede tilgang i vores rådgivnings- som behandlingspraksis, hvorfor du gerne skal have kendskab til og være motiveret for at arbejde på baggrund af disse tilgange.

Om dig

  • Du er uddannet og autoriseret psykolog.
  • Du har relevante voldsfaglige kompetencer og erfaring med de særlige problematikker, der knytter sig til vold i nære relationer, social kontrol mv.
  • Du har indgående kendskab til og erfaring med at anvende den narrative metode og den responsbaserede tilgang.
  • Du er tryghedsskabende og tillidsvækkende og har erfaring med at arbejde med mennesker i krise og sårbare situationer samt med en hverdag præget af ofte komplekse problemstillinger.
  • Du arbejder selvstændigt, struktureret og er ansvarlig i forhold til dine opgaver, som du følger til dørs.
  • Du er god til at opbygge netværk, er samarbejdsorienteret og mener, at de bedste løsninger skabes i fællesskab.
  • Du har mod på – eller erfaring med undervisning og formidling.
  • Erfaring med psykologhjælp til børn er en fordel, men ikke et krav.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes fuld tid pr. 1. november 2022 i en stilling, der er tidsbegrænset indtil den 31. december 2023. Arbejdsstedet er fortrinsvis Lev Uden Volds lokaler i København V. Da forsøgsordningen er landsdækkende, skal du dog var klar til at have gennemsnitlig 3 månedlige arbejdsdage ved en af vores satellitter, der er placeret på 6 faste lokationer spredt i Danmark. Løn efter gældende overenskomst på det statslige område.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er onsdag den 14. september 2022. Stillingen søges ved at sende en samlet pdf-fil med ansøgning og CV til job@levudenvold.dk. Angiv venligst navnet på den stilling, du søger, i emnefeltet på din mail.

Vi forventer, at samtalerne finder sted tirsdag den 20. september fra kl. 13.00.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte behandlingschef og psykolog Mia Lind Winther på tlf. 3171 4441 eller mlw@levudenvold.dk, hvis du har konkrete afklarende spørgsmål til stillingen.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om Lev Uden Volds opgaver og organisering. Du finder os også på Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram.