Good Governance

Lev Uden Vold følger Frivilligrådets anbefalinger til god ledelse i den frivillige sociale sektor.

Anbefalingerne om god ledelse i den frivillige sociale sektor er baseret på et ”følg eller forklar”-princip. Princippet betyder, at bestyrelsen i den enkelte organisation selv må afgøre, i hvilket omfang det vil være meningsfuldt at efterleve anbefalingerne.

Lev Uden Volds tilgang til good governance er uddybet her:

Lev Uden Vold følg-eller-forklar-skema
Tryk her for at komme væk fra denne side