Bestyrelsen

Bestyrelsen i Lev Uden Vold har en bred viden og erfaring med både voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, samt deres børn. Det sikrer en styrkelse af arbejdet og indsatsen.

De fem organisationer, der har etableret Lev Uden Vold, er repræsenteret i Lev Uden Volds bestyrelse.

Bestyrelsen i Lev Uden Vold består af:

Trine Schaldemose, formand
Vicedirektør i Mødrehjælpen 


Jesper Rønn-Simonsen, næstformand
Direktør i Dialog mod Vold


Mette Marie Yde
Vicedirektør i Danner


Kamilla Bjørn Drøidal
Direktør i LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre


Jacob Engmose Astrup
Direktør i Fundamentet/Mandecentret


Find medarbejderne i organisationen.