Bestyrelsen

Bestyrelsen i Lev Uden Vold har en bred viden og erfaring fra organisationer, der arbejder med voldsudsatte, voldsudøvere og børn, samt fra stat, kommuner, almennyttige fonde og erhvervslivet.

De fem organisationer, der har etableret Lev Uden Vold, er repræsenteret i Lev Uden Volds bestyrelse sammen med et medarbejdervalgt og to eksterne medlemmer af bestyrelsen.

Læs forretningsordenen for Lev Uden Volds bestyrelse 


Laura Kirch Kirkegaard (Formand)

Direktør i LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Landsorganisation af Kvindekrisecentre repræsenterer 45 non-profit kvindekrisecentre, deres ca. 500 ansatte og mere end 1500 frivillige. LOKK sikrer faglig udvikling i sektoren og producerer viden om vold og forebyggelse. LOKK arbejder også for bedre politiske rammer, så krisecentrene får de bedste forudsætninger for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en tryg og sikker fremtid.

www.lokk.dk

Fødselsår: 1975

Årstal for indtræden i Lev Uden Volds bestyrelse: 2022

Andre bestyrelsesposter: -


Jacob Engmose Astrup (Næstformand)

Direktør i Mandecentret

Mandecentret er et landsdækkende tilbud, der siden 2006 har tilbudt en midlertidig bolig og gratis ambulant rådgivning under Servicelovens §110. Mandecentrets målgruppe er ’den almindelige mand’, som står i en svær situation efter en skilsmisse, et samlivsophør og/eller partnervold. En situation, som gør, at manden har brug for støtte, vejledning og måske midlertidigt tag over hovedet, for at komme styrket gennem de udfordringer, der ofte følger med en større livsændring.

Mandecentrets botilbud indeholder bl.a., at manden kan bo på en af Mandecentrets syv afdelinger, fordelt på hele landet, sammen med sine børn.

www.mandecentret.dk

Fødselsår: 1979

Årstal for indtræden i Lev Uden Volds bestyrelse: 2021

Andre bestyrelsesposter:

  • Krifas bestyrelse (Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse)
  • Fri Forsikring A/S bestyrelse

Mette Marie Yde

Direktør i Danner

Danner er en privat organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn. Udover et Kvindekrisecenter og et rådgivningscenter for voldsudsatte kvinder og deres børn, huser Danner også et videncenter med specialiseret viden om kønsbaseret vold, der driver projekter, og som via blandt andet fortalervirksomhed og kampagner styrker voldsudsatte kvinders sag og fremmer ligeværdet i samfundet.

www.danner.dk

Fødselsår: 1973

Årstal for indtræden i Lev Uden Volds bestyrelse: 2022

Andre bestyrelsesposter:

  • Kvinderådets styrelse
  • Kvinfo’s bestyrelse

Ninna Thomsen

Direktør i Mødrehjælpen

Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der bl.a. har særlige indsatser for voldsudsatte. I Ud af Voldens Skygge hjælper Mødrehjælpen kvinder og børn, der har levet med fysisk eller psykisk vold i familien gennem et specialiseret behandlings- og rådgivningsforløb. Og gennem erduokay.dk tilbydes anonym rådgivning til børn og unge, som har oplevet svære konflikter og vold i hjemmet.

www.moedrehjaelpen.dk

Fødselsår: 1976

Årstal for indtræden i Lev Uden Volds bestyrelse: 2022

Andre bestyrelsesposter:

  • DAB’s bestyrelse

Eva Kjer Hansen 

Direktør i Dialog Mod Vold

Dialog Mod Vold tilbyder gratis behandling til personer, der har udøvet vold, samt til familien som helhed. Al behandling udføres af specialuddannede psykologer. Dialog Mod Vold er en del af AskovFonden, en nonprofit organisation, der udvikler sociale løsninger for udsatte og sårbare.

www.dialogmodvold.dk

Fødselsår: 1964

Årstal for indtræden i Lev Uden Volds bestyrelse: 2024

Andre bestyrelsesposter: 

  • Landsforeningen af Væresteder
  • Cocerto Copenhagen 

Marie Louise Refsgaard

Direktør for børn, unge og kultur i Ballerup Kommune

Marie Louise Refsgaard er direktør for børn, unge og kultur i Ballerup Kommune og har gennem sine ansættelser i både stat og kommuner en bred indsigt i socialområdet samt erfaring med de komplekse politiske dagsordener, som præger feltet.

Fødselsår: 1979

Årstal for indtræden i Lev Uden Volds bestyrelse: 2024

Andre bestyrelsesposter:

  • -

Anders Kirketerp-Møller

Anders Kirketerp-Møller har mere end 20 års ledelses- og bestyrelseserfaring som blandt andet direktør i VILLUM FONDEN & VELUX FONDEN og i VKR Holding. I dag rådgiver han blandt andet ejerne og ledelsen i LEGO og Kirkbi i governance forhold og er desuden en del af LEGO Juris bestyrelse.

Fødselsår: 1979

Årstal for indtræden i Lev Uden Volds bestyrelse: 2024

Andre bestyrelsesposter: 

  • LEGO Juris
  • Muinmos

Maja Lindgren

Juridisk rådgiver i Lev Uden Vold

Maja Lindgren er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Lev Uden Vold. Til daglig laver Maja juridisk rådgivning særligt målrettet fagpersoner, der ringer på vegne af en voldsudsat og har konkrete juridiske spørgsmål i relation til vold i nære relationer.

Tryk her for at komme væk fra denne side