Bestyrelsen

Bestyrelsen i Lev Uden Vold har en bred viden og erfaring med både voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, samt deres børn. Det sikrer en styrkelse af arbejdet og indsatsen.

De fem organisationer, der har etableret Lev Uden Vold, er repræsenteret i Lev Uden Volds bestyrelse.

Bestyrelsen i Lev Uden Vold består af:

 

Jesper Rønn-Simonsen, Formand
Direktør i Dialog mod Vold


Laura Kirch Kirkegaard, Næstformand
Direktør i LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre


Mette Marie Yde
Vicedirektør i Danner


Jacob Engmose Astrup
Direktør i Fundamentet/Mandecentret


Ninna Thomsen
Direktør i Mødrehjælpen


 

Find medarbejderne i organisationen.

Tryk her for at komme væk fra denne side