Bliv klogere på samtykkeloven

Den 1. januar 2021 trådte en ny voldtægtsbestemmelse i kraft i Danmark, straffelovens § 216.

Den nye voldtægtslovgivning adskiller sig fra den tidligere lovgivning ved at være baseret på samtykke. Samtykke skal gives frivilligt og være udtryk for den pågældendes frie vilje.

Hvad er samtykke?

Samtykke kan fx komme til udtryk gennem ord eller handlinger, såsom kys, berøringer eller nydende lyde.

Selvom sådanne handlinger finder sted, kan der være situationer, hvor der ikke har været samtykke. Det kan fx være, hvis samlejet er gennemført under omstændigheder, der er egnet til at virke intimiderende. Et eksempel kan være, hvis man lever i et parforhold med en voldsudøvende partner, hvor konsekvenserne ved at afvise seksuelle tilnærmelser er større, end hvis overgrebet gennemføres.

Strafferammen for voldtægt af børn under 15 år er blevet yderligere skærpet i marts 2022. Denne skærpelse gør, at samleje med et barn under 12 år vil være voldtægt uanset omstændighederne. Derudover vil der også være tale om voldtægt, hvis en voksen over 22 år har samleje med et barn mellem 12-15 år.

Lev Uden Vold tilbyder juridisk rådgivning 

Du kan kontakte vores juridiske rådgivning, hvis du har brug for mere viden omkring den nye voldtægtsbestemmelse. Vores juridiske rådgivning kan kontaktes på mail juridisk@levudenvold.dk eller på tlf. 3118 4441.

Læs mere om Lev Uden Volds juridiske rådgivning

Tryk her for at komme væk fra denne side