Mød psykologerne

Hvis du skal starte i psykologbehandling, vil du møde en af Lev Uden Volds autoriserede psykologer.

Psykologerne har alle en voldsfaglig baggrund og behandler mænd, som har taget ophold på et mandekrisecenter eller §110-botilbud blandt andet som følge af vold i nære relationer.

Lev Uden Vold tilbyder også behandling til børn, som følger deres far under opholdet.

Her på siden kan du læse om psykologerne, som du kan møde i behandlingscentret. 


Winnie Jørgensen

Winnie Jørgensen er autoriseret psykolog og psykologfaglig leder i Lev Uden Volds tilbud om gratis psykologbehandling til mænd, som har oplevet vold i nære relationer.

Winnie har tidligere arbejdet indenfor rusmiddelområdet, både som klinisk psykolog og leder. Derudover har hun gennem en årrække arbejdet med behandling af mennesker, der udøver vold i nære relationer og deres pårørende.  

Nicolas Huyot Dreier

Nicolas Huyot Dreier er autoriseret psykolog i Lev Uden Volds tilbud om gratis psykologbehandling til mænd udsat for vold i nære relationer.

Han har mere end 10 års erfaring med samtaleterapi og har særligt specialiseret sig i samtaler om vold, både med udøvere af vold, udsatte for vold og vidner til vold.

Carolina Aviña Ortega

Carolina Aviña Ortega er autoriseret psykolog i Lev Uden Volds tilbud om gratis psykologbehandling til mænd, som har oplevet vold i nære relationer og deres eventuelt ledsagende børn.

Carolina har flere års erfaring fra Mexico City, hvor hun har arbejdet med børn, unge og deres familier. Hun har desuden 7 års erfaring fra krisecentre i Danmark, hvor hun har arbejdet med kvinder og børn.

Sandrine Fanous Kjeldsen

Sandrine Fanous Kjeldsen er autoriseret psykolog og har de sidste 7,5 år arbejdet i psykiatrien.

Sandrine har særligt beskæftiget sig med mennesker i krise og har erfaring med behandling af PTSD, angsttilstande og depression. Derudover har hun arbejdet med børn og familier i kommunal- og hospitalsregi. 


Har du brug for hjælp?

Hotline
Lev Uden Volds hotline kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 1888. Her kan du få hjælp og rådgivning om vold i nære relationer – både hvis du er voldsudsat, voldsudøver, pårørende eller fagperson. Læs mere om hotlinen her.

Viden og fakta
Har du brug for mere viden om vold i nære relationer, voldsudsatte og voldsudøvere, kan du finde flere informationer på siden viden og fakta.

Tryk her for at komme væk fra denne side