Hvordan hjælper vi?

Psykologbehandlingen har til formål at medvirke til at styrke mandens selvværd, selvforståelse og selvstændighed gennem fokus på hans konkrete erfaringer, responser, færdigheder og viden. Vi vil hjælpe til at genskabe grundlaget for trivsel og udvikling for den enkelte mand såvel som hans evt. ledsagende barn/børn og forebygge alvorlig psykisk mistrivsel samt social deroute.

Psykologbehandlingen vil indgå som et specialiseret behandlingssupplement til den voldsudsatte mands og evt. ledsagende børns ophold på et mandekrisecenter eller et §110 botilbud.

Hvorvidt tilbuddet er relevant afklares først i dialog mellem manden og det pågældende mandekrisecenter eller botilbud. Dernæst ved en visiterende samtale hos den behandlingsansvarlige psykolog i Lev Uden Vold.


Har du brug for hjælp nu?

Hotline
Lev Uden Volds hotline kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 1888. Her kan du få hjælp og rådgivning om vold i nære relationer – både hvis du er voldsudsat, voldsudøver, pårørende eller fagperson. Læs mere om hotlinen her.

Viden og fakta
Har du brug for mere viden om vold i nære relationer, voldsudsatte og voldsudøvere, kan du finde flere informationer på siden viden og fakta.

Tryk her for at komme væk fra denne side