Henvisningsprocedure

Sådan henviser du en mand til psykologbehandling:

 1. Mandekrisecenter- eller botilbudsmedarbejder vurderer i samråd med den pågældende mand, at han indgår i målgruppen, samt at han ønsker og kan få gavn af psykologbehandling. Samme procedure gælder, når der er tale om henvisning af mandens ledsagende børn.
 2. Medarbejderen retter henvendelse til behandlingscenteret i Lev Uden Vold og henviser den pågældende mand + evt. børn til psykologbehandling.
  1. Oplys mandens navn og kontaktinformationer.
  2. Indgå aftale om, hvordan Lev Uden Vold kan komme i kontakt med manden, og hvor den første samtale skal finde sted.
 3. Efterfølgende retter den behandlingsansvarlige psykolog fra Lev Uden Vold henvendelse til manden/mandekrisecenter eller §110 tilbud og indgår aftale om tidspunkt og sted for en visiterende samtale.
  1. Den visiterende samtale er af 1½ times varighed og har til formål at informere manden om behandlingstilbuddets formål og rammer samt at afklare, hvorvidt psykologisk behandling er det rette for den pågældende mand/evt. børn på det givne tidspunkt.
  2. Ved samtaler uden for Lev Uden Volds lokaler tilstræbes det, at første indledende samtale og sidste afsluttende samtale så vidt muligt afholdes ved fysisk fremmøde.
 4. Den behandlingsansvarlige psykolog orienterer efterfølgende mandekrisecenteret/§110 botilbuddet om opstart/ikke-opstart af behandlingen.
 5. Den behandlingsansvarlige psykolog sørger derefter for at tilrettelægge behandlingsforløbet i samarbejde med manden og ved behov i samråd med mandekrisecenter/§110 botilbud.
 6. Ved behov kan den behandlingsansvarlige psykolog efter mandens samtykke og nærmere aftale orientere mandekrisecenteret/§110 botilbuddet om evt. aftaler eller planer om viderehenvisning m.m. i forbindelse med behandlingens afslutning.

For henvisning:

Send en mail med evt. afklarende spørgsmål og kontaktinformationer til psykolog@levudenvold.dk.

Du/I vil derefter blive kontaktet hurtigst muligt.

Regler for samtykke

Ved henvisning af børn/unge under 18 år til psykologisk behandling skal der inden opstart foreligge samtykke fra forældremyndighedsindehavere.

Ved mandekrisecenter- eller botilbudsmedarbejderens indledende kontakt til Lev Uden Volds behandlingscenter afklares det, hvem der sikrer sig, at samtykket foreligger.

Tryk her for at komme væk fra denne side