Psykologbehandling til voldsudsatte mænd

Det er ikke længere muligt at henvise mænd til psykologsamtaler i forsøgsordningen. Ordningen lukker den 30. juni 2024, og psykologteamet har derfor i den sidste periode fokus på at færdiggøre igangværende samtaleforløb.

Lev Uden Vold tilbyder 10 timers psykologhjælp til mænd udsat for vold i nære relationer med ophold på mandekrisecentre og § 110-botilbud. Vi tilbyder også mellem 4 og 10 timers psykologhjælp svarende til servicelovens § 109, stk. 8, til børn, som ledsager faderen under opholdet.

Psykologbehandlingen er landsdækkende og gælder i en forsøgsperiode fra 1. april 2022 til 30. juni 2024. Indsatsen er finansieret gennem SSA-reserven 2021-2024, som et flertal af Folketingets partier blev enige om udmøntningen af i november 2020.

Rammer for psykologbehandlingen

  • Psykologbehandlingen er for voldsudsatte mænd, som har taget ophold på et mandekrisecenter eller §110-botilbud bl.a. som følge af vold i nære relationer. Det kan være fra partner, ekspartner, forældre, stedforældre, børn eller andre nære slægtninge, som har delt bolig med den voldsudsatte.
  • Der tilbydes også behandling for børn, som følger deres far under opholdet.
  • Der er mulighed for op til 10 psykologsamtaler.
  • Behandlingen vil fortrinsvis finde sted i Lev Uden Volds lokaler i København, på sigt fra andre udvalgte lokationer i landet eller virtuelt eller telefonisk.

Psykologbehandlingen udføres af autoriserede psykologer og baserer sig på Lev Uden Volds brede viden og nyeste undersøgelser om voldsudsatte mænd, deres vilkår og behandlingsbehov. Afsættet er således voldsfagligt, og den oplevede vold samt den voldsudsatte mand/barns forståelse og bearbejdning af denne vil være omdrejningspunktet for det terapeutiske forløb.

Forsøgsordningen skal derudover skabe ny og vigtig viden om målgruppen og dens behov. Hermed vil Lev Uden Vold bidrage til yderligere undersøgelse, metodeudvikling og faglig kvalificering af konkrete rammer og vilkår for fremtidige behandlingstilbud til voldsudsatte mænd på mandekrisecentre eller §110 botilbud og til deres ledsagende børn.

Læs mere om, hvordan vi hjælper eller om behandlingscentrets psykologer


Har du brug for hjælp?

Hotline
Lev Uden Volds hotline kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 1888. Her kan du få hjælp og rådgivning om vold i nære relationer – både hvis du er voldsudsat, voldsudøver, pårørende eller fagperson. Læs mere om hotlinen her.

Viden og fakta
Har du brug for mere viden om vold i nære relationer, voldsudsatte og voldsudøvere, kan du finde flere informationer på siden viden og fakta.

Tryk her for at komme væk fra denne side