National hotline

Lev Uden Vold driver en national hotline, der tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien til både voldsudsatte, voldsudøvere og deres pårørende. Fagprofessionelle kan også kontakte den nationale hotline.

Den nationale hotline støtter og rådgiver kvinder og mænd, så de bedre bliver i stand til at handle på volden og dens konsekvenser.

Derudover kan man som voldsudøvende kvinder og mænd via hotlinen blive henvist til videre hjælp. Endelig rådgiver hotlinen pårørende til vold.

national hotline lev uden vold telefon

 

National hotline – kontakt os på tlf. 70 20 30 82

Der er tale om en landsdækkende, anonym hotline, der kan kontaktes døgnet rundt.

 

National hotline – det kan den bruges til:

  • Hotlinen tilbyder telefonisk rådgivning og vejledning i forbindelse med henvendelser om vold i nære relationer.
  • Hotlinen rådgiver og hjælper både voldsudsatte og voldsudøvere om vold i nære relationer.
  • Hotlinen oplyser om, hvilke krisecentre eller specialiserede botilbud der har ledig plads. Hotlinen kan også oplyse om andre relevante tilbud.
  • Hotlinen rådgiver pårørende til voldsudsatte og voldsudøvende i, hvordan de bedst kan hjælpe den voldsudsatte og/eller den voldsudøvende.
  • Hotlinen rådgiver fagpersoner, så de bliver bedre til at genkende signaler på vold og henvise til den rette hjælp.

 

Lev Uden Vold tilbyder også juridisk rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer. Læs mere om den juridiske rådgivning her.

Har du brug for mere viden om vold i nære relationer og voldsformer, kan du finde flere informationer på siden viden og fakta.

Væk fra denne side