National hotline

Read about the hotline in English.

Lev Uden Vold driver en national hotline, der tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien. Hotlinen kan kontaktes af både voldsudsatte, voldsudøvere og deres pårørende. Fagprofessionelle kan også kontakte hotlinen.

national hotline lev uden vold telefon

 

National hotline – kontakt os på tlf. 70 20 30 82

Der er tale om en landsdækkende, anonym hotline, der kan kontaktes døgnet rundt.

 

Hotlinen kan rådgive i forbindelse med flere forskellige former for vold, det gælder blandt andet både fysisk vold og psykisk vold. Er du i tvivl om du, eller en du kender, er udsat for psykisk vold eller en anden form for vold, kan du få hjælp og vejledning af hotlinen.

Du kan læse mere om de forskellige former for vold her:

Den nationale hotline rådgiver om alle voldens former og støtter voldsudsatte kvinder og voldsudsatte mænd samt deres pårørende, så de bedre bliver i stand til at handle på volden og dens konsekvenser.
Derudover kan man som voldsudøvende kvinde og mand via hotlinen blive henvist til videre hjælp.

Find vores pjece, der fortæller om hotlinen her.

National hotline – det kan den bruges til:

  • Hotlinen tilbyder telefonisk rådgivning og vejledning i forbindelse med henvendelser om vold i nære relationer.
  • Hotlinen rådgiver og hjælper både voldsudsatte og voldsudøvere – kvinder og mænd – om vold i nære relationer.
  • Hotlinen oplyser om, hvilke krisecentre eller specialiserede botilbud der har ledig plads. Hotlinen kan også oplyse om andre relevante tilbud.
  • Hotlinen rådgiver pårørende til voldsudsatte og voldsudøvende i, hvordan de bedst kan hjælpe den voldsudsatte og/eller den voldsudøvende.
  • Hotlinen rådgiver fagpersoner, så de bliver bedre til at genkende signaler på vold og kan henvise til den rette hjælp.

Yderligere hjælp

Selvhjælpsværktøjer
Via dette link kan du finde en liste med forskellige selvhjælpsværktøjer, som kan hjælpe dig med at afklare, hvilken situation du befinder dig i. Selvhjælpsværktøjerne er både henvendt til børn, unge og voksne. Listen over selvhjælpsværktøjer er en del af vores kortlægning af vejledninger og redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer.

Juridisk rådgivning
Lev Uden Vold tilbyder også juridisk rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer. Læs mere om den juridiske rådgivning her.

Viden og fakta
Har du brug for mere viden om vold i nære relationer, voldsudsatte og voldsudøvere, kan du finde flere informationer på siden viden og fakta.

Væk fra denne side