Ophævelse af samlivet

Her får du svar på spørgsmål om ophævelse af samlivet i forbindelse med vold i nære relationer.


Min voldelige partner og jeg var ikke gift – nu vil jeg forlade ham/hende og vil gerne vide, om jeg har ret til at få del i hendes/hans formue ved samlivsophævelsen?

Som ugifte samlevende har I ikke formuefællesskab lige som i ægteskabet, og du har derfor ikke krav på, at der sker bodeling i forbindelse med samlivsophævelsen. Det betyder i princippet, at I  forlader samlivet med de værdier, I hver især har medbragt (eller som I har erhvervet under samlivet), og at I selv skal betale den gæld, I måtte have stiftet.

Ejer I nogle ting i sameje – f.eks. et hus, en båd, en bil eller lignende – skal I aftale, om den ene af jer vil ”købe den anden ud”, eller om genstanden skal sælges, hvorefter et eventuelt provenu deles mellem jer.

I visse tilfælde kan der være opstået ”et bo” i lovens forstand, og i sådanne tilfælde kan skifteretten bistå med at dele boet. Læs mere herom på www.domstol.dk under fanen ”Skilsmisse og familie” og derefter fanen ”Samlevende”.

Hvis I bor i lejebolig og har boet sammen i mindst to år, har en af jer ret til at blive boende og overtage lejekontrakten. Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal blive boende, kan retten afgøre, hvem der har mest behov for lejeboligen.


Jeg vil gerne flytte væk fra min partner, men tør ikke efterlade mit barn. Må jeg gerne tage vores fælles barn med?

Du må gerne tage dit og din partners fælles barn med, hvis du flytter fra din partner til et krisecenter, venner, familie osv. Du skal dog være opmærksom på, at når I lever sammen og har fælles forældremyndighed over jeres barn, skal I begge samtykke til at ændre barnets adresse jf. forældreansvarsloven § 3, stk.1 om væsentlige beslutninger vedr. barnets forhold. Du kan derfor ikke ændre dit barns bopælsadresse uden samtykke fra din tidligere partner.

Dette ændrer dog ikke ved, at du har ret til at tage dit barn med dig. Hvis din samlever udøver vold mod barnet, har du som forælder pligt til at beskytte dit barn, evt. ved at forlade hjemmet sammen med barnet.


Kan min tidligere partner kræve at få vores barn udleveret, hvis jeg forlader hjemmet?

Selvom I har fælles forældremyndighed over jeres barn, kan den anden forældremyndighedsindehaver i forbindelse med en (varig eller midlertidig) samlivsophævelse ikke møde op og kræve jeres barn udleveret til sig. Hvis din tidligere partner ønsker at få samvær med jeres fælles barn, må vedkommende henvende sig til Statsforvaltningen og igangsætte en sag om samvær. Det er muligt for vedkommende at anmode om såkaldt kontaktbevarende samvær, imens ansøgningen om samvær er under behandling hos Statsforvaltningen.


Du kan også finde svar på spørgsmål om:

Væk fra denne side