Ophævelse af samlivet

Her får du svar på spørgsmål om ophævelse af samlivet i forbindelse med vold i nære relationer.


Min voldelige partner og jeg var ikke gift – nu vil jeg forlade ham/hende og vil gerne vide, om jeg har ret til at få del i hendes/hans formue ved samlivsophævelsen?

Som ugifte samlevende har I ikke formuefællesskab lige som i ægteskabet, og du har derfor ikke krav på, at der sker bodeling i forbindelse med samlivsophævelsen. Det betyder i princippet, at I  forlader samlivet med de værdier, I hver især har medbragt (eller som I har erhvervet under samlivet), og at I selv skal betale den gæld, I måtte have stiftet.

Ejer I nogle ting i sameje – f.eks. et hus, en båd, en bil eller lignende – skal I aftale, om den ene af jer vil ”købe den anden ud”, eller om genstanden skal sælges, hvorefter et eventuelt provenu deles mellem jer.

I visse tilfælde kan der være opstået ”et bo” i lovens forstand, og i sådanne tilfælde kan skifteretten bistå med at dele boet. Læs mere herom på www.domstol.dk under fanen ”Skilsmisse og familie” og derefter fanen ”Samlevende”.

Hvis I bor i lejebolig og har boet sammen i mindst to år, har en af jer ret til at blive boende og overtage lejekontrakten. Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal blive boende, kan retten afgøre, hvem der har mest behov for lejeboligen.


Du kan også finde svar på spørgsmål om:

Væk fra denne side