Skilsmisse

Read this in English

Her får du svar på spørgsmål om skilsmisse i forbindelse med vold i nære relationer. 

Hvordan bliver jeg skilt fra min voldelige ægtefælle?

Hvis din ægtefælle har udøvet vold mod dig eller mod børnene, har du ret til såkaldt direkte skilsmisse uden forudgående separation, selvom din ægtefælle ikke er enig. Du kan læse mere om skilsmisse, og om hvordan du ansøger herom på www.borger.dk, hvor du skal anvende dit NemID. Der skal betales et lovpligtigt gebyr i sager om separation og skilsmisse på 650 kr. (2020-takst).

Jeg overvejer at forlade min voldelige ægtefælle. Har jeg ret til at få del i min ægtefælles penge, hvis vi bliver skilt?

Hvis I havde formuefællesskab under ægteskabet (det er der automatisk, medmindre I har oprettet en ægtepagt, som dikterer noget andet), skal der som udgangspunkt foretages en opgørelse af jeres formue og gæld, hvorefter fællesboet skal deles imellem jer.

Hvis I kan blive enige om bodelingen, kan I foretage den privat. Sørg i den forbindelse for, at der udarbejdes en skriftlig aftale, hvor det tydeligt fremgår, hvad der er aftalt. Kan I ikke nå til enighed om delingen af boet, herunder spørgsmålet om hvem der skal overtage lejeboligen eller andelsboligen, kan I hver især anmode skifteretten om hjælp til deling af fællesboet. I skal i sådanne tilfælde udfylde en anmodning om hjælp til deling af fællesbo.

Du kan læse mere om deling af fællesboet på www.domstol.dk under ”Skilsmisse og familie”, ”Ægteskabssager” og ”Deling af fællesbo”.

Hvis du eller din ægtefælle derimod har særeje (helt eller delvist), skal dette ikke deles i forbindelse med skilsmisse.

Desuden skal du være opmærksom på, at der findes særlige regler vedrørende deling af pensionsopsparinger.

Har du brug for råd eller vejledning, kan du altid kontakte Lev Uden Volds juridiske rådgivning på tlf. 3118 4441 eller på mail juridisk@levudenvold.dk.


Kan jeg få ægtefællebidrag fra min ekskone/eksmand?

Når I søger separation eller skilsmisse, skal I aftale, om den ene af jer skal betale bidrag til den anden. Hvis den ene skal have pligt til at betale bidrag, skal I aftale, hvor lang en periode der er pligt til at betale bidrag. Familieretshuset kan hjælpe jer med at blive enige om en aftale. Hvis I ikke bliver enige, sender Familieretshuset sagen til retten, som så skal afgøre spørgsmålet.

Du kan læse mere på Familieretshusets hjemmeside.


Du kan også finde svar på spørgsmål om: