Krisecenterophold

Read this in English

Her får du svar på spørgsmål om krisecenterophold i forbindelse med vold i nære relationer. 


Jeg vil gerne på krisecenter, men har jeg ret til at tage på krisecenter?
 

Alle, der opholder sig lovligt i landet (dvs. har en lovlig opholdstilladelse), har ret til at opholde sig på et krisecenter. Det er krisecenterets leder, der har kompetence til at indskrive voldsudsatte på krisecentre, og det er derfor også lederens kompetence at vurdere, hvem der skal indskrives.

Det kræver ikke en henvisning fra kommunen at blive indskrevet på et krisecenter, og det er heller ikke et krav, at den vold, du har været udsat for, har været fysisk. Du kan til enhver tid kontakte Lev Uden Volds døgnåbne hotline, som har overblikket over, hvor i landet der er ledige pladser på et krisecenter. Hotlinen har tlf. 1888.


Hvem betaler for mit krisecenterophold?
 

Det er kommunen, der betaler størstedelen af krisecenteropholdet. Betalingsforpligtelsen påhviler den oprindelige opholdskommune (jf. lov om retssikkerhed og administration § 9, stk.7) – dvs. den kommune du boede i, før du tog på krisecenter. Hvis kommunerne er uenige om, hvem der har betalingsforpligtelsen, er det den kommune, hvor du senest har haft folkeregisteradresse i, der fungerer som opholdskommune, og derved skal betale, indtil uenigheden er afklaret. (Jf. § 9, stk. 12 i lov om retssikkerhed og administration.) Du skal som udgangspunkt selv betale en mindre del af udgifterne til krisecenteropholdet som egenbetaling.


Hvor høj er egenbetalingen på krisecentrene, og er det muligt at blive fritaget eller få nedsat egenbetalingen?
 

Udgangspunktet er, at du betaler for opholdet af din arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt. Satsen for denne egenbetaling fastsættes af børne- og socialministeren. Satserne reguleres årligt (89,- pr. døgn i 2021).

Egenbetalingen er for logi (herunder el og varme). Derudover kan der fastsættes egenbetaling for kost og vask. Har du ingen indtægt, fastsættes der ingen egenbetaling. Desuden fastsætter og udbetaler kommunen et mindre beløb til personlige fornødenheder.

Du kan søge hos betalingskommunen om nedsættelse af din egenbetaling. Kommunalbestyrelsen foretager en konkret og individuel vurdering af, om der kan ske nedsættelse af egenbetalingen. I vurderingen indgår følgende forhold: 1) om du opretholder egen bolig samtidig med, at du tager ophold på en boform, og 2) dit økonomiske råderum i øvrigt – herunder din mulighed for at spare penge sammen til at etablere dig i en ny bolig.


Du kan også finde svar på spørgsmål om: