Forældremyndighed og samvær

Read this in English

Her får du svar på forældremyndighed og samvær i forbindelse med vold i nære relationer. 


Hvad sker der med forældremyndigheden over mit barn, hvis jeg bliver skilt fra min ægtefælle?

I ægteskabet er der fælles forældremyndighed, når man har børn sammen. Hvis I ophæver samlivet, er udgangspunktet, at den fælles forældremyndighed fortsætter. I kan dog frit aftale, at én af jer skal have den fulde forældremyndighed. Er I uenige om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet/børnene, skal I indgive en anmodning til Familieretshuset.

Læs mere om det nye Familieretshus og sagens gang her.

Ønsker du vejledning om forældremyndighed, bopæl og samvær, er du velkommen til at kontakte vores juridiske rådgivning.

Har mit barns anden forældre ret til samvær, når grunden til, vi gik fra hinanden, var, at han/hun var voldelige mod mig og/eller mit barn?

Der findes ikke et generelt svar på dette. Alle sager om fastsættelse af samvær er individuelle og træffes ud fra en vurdering af, hvad der vil være bedst for barnet. Hvis en forælder har været voldelig, betyder det ikke, at vedkommende automatisk er afskåret fra at få fastsat samvær med barnet, men det kan medføre, at der gives afslag på fastsættelse af samvær.

Det er også en mulighed, at Familieretshuset eller Familieretten træffer afgørelse om, at det er et vilkår for samværet, at samværet skal være overvåget. Sådan et vilkår anvendes kun, når der efter en konkret vurdering ikke er andre muligheder for at fastsætte samvær, og det samtidig skønnes, at det tjener barnet bedst at bevare kontakten til den anden forælder.

Du kan læse mere på Familieretshuset hjemmeside.

Mit barns anden forælder siger, at vedkommende har fået den fulde forældremyndighed over vores fælles barn. Jeg har intet hørt om dette og har ikke været indkaldt til nogen møder i den anledning. Kan det virkelig passe?

Nej. Når man er uenige om forældremyndighedens fordeling og/eller om bopæl og samvær, skal man rette henvendelse til Familieretshuset, som derefter indkalder begge parter til et rådgivningsmøde. Hvis dit barns anden forælder ønsker at få del i forældremyndigheden eller at få den fulde forældremyndighed overført til sig, skal han/hun derfor indgive en anmodning til Familieretshuset.

Forældremyndigheden bliver ikke overført eller delt mellem jer, uden at du har været klar over det. Se punktet længere oppe på siden: ”Hvad sker der med forældremyndigheden over mit barn, hvis jeg bliver skilt fra min ægtefælle?”


Du kan også finde svar på spørgsmål om: