Erstatning

Her får du svar på spørgsmål om erstatning i forbindelse med vold i nære relationer. 


Kan jeg/mine børn få erstatning på baggrund af den vold, jeg/de har været udsat for?

Staten udbetaler erstatning til ofre for forbrydelser. Der er en række betingelser forbundet med at få en sådan erstatning udbetalt – du kan få mere vejledning herom her hos Lev Uden Vold eller hos politiet.

Det er blandt andet en betingelse for at få erstatning

 

  • at skaden er sket ved en overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
  • at der er tale om personskade
  • at forbrydelsen er anmeldt til politiet inden for 72 timer
  • at man har fremsat krav om erstatning over for skadevolderen, hvis sagen har været i retten
  • at man har fremsat krav over for Erstatningsnævnet senest to år, efter forbrydelsen er begået, to år efter endelig dom i sagen er afsagt eller to år efter politiets afgørelse om indstilling af efterforskningen

Man kan få erstatning, selv om gerningsmanden ikke kan straffes, fordi gerningsmanden er under 15 år eller utilregnelig (fx sindssyg).

Når du vil ansøge om udbetaling af erstatning, skal du udfylde et skema, som du får udleveret af politiet i forbindelse med behandlingen af voldssagen. Volder udfyldningen af skemaet problemer, tilbyder Lev Uden Vold at hjælpe med udfyldelsen.

Læs mere om erstatning fra Staten til ofre for forbrydelser på Erstatningsnævnets hjemmeside.

Hvis betingelserne for tildeling af erstatning ikke er opfyldt, er der stadig mulighed for at fremsætte et krav over for voldsudøveren under straffesagen. En bistandsadvokat kan evt. hjælpe med at udforme og fremsætte kravet – læs mere under punktet ”Kan jeg få en bistandsadvokat”.


Du kan også finde svar på spørgsmål om: