Bistandsadvokat

Her får du svar på spørgsmål om muligheden for en bistandsadvokat i forbindelse med vold i nære relationer.

Kan jeg få en bistandsadvokat? (Og hvad er bistandsadvokatens rolle?)

Det er muligt at få beskikket en bistandsadvokat i forbindelse med en straffesag om vold, voldtægt og en række andre alvorlige personfarlige forbrydelser. Bistandsadvokaten er gratis for dig, som er forurettet/offer i sagen. I visse sagstyper beskikkes der automatisk en bistandsadvokat for forurettede (medmindre man frabeder sig dette), mens man i andre sagstyper selv skal fremsætte anmodning om det.

En bistandsadvokat kan:

  • Hjælpe dig og give dig råd og vejledning, mens politiet efterforsker sagen, og hvis sagen senere skal for retten
  • Rådgive dig, hvis du er bange for, at gerningsmanden skal opsøge dig
  • Hjælpe dig med at få erstatning – ved at opgøre dit erstatningskrav og fremsætte det under en eventuel retssag og over for Erstatningsnævnet
  • Forklare dig, hvordan en straffesag foregår og tage med dig, hvis du skal afgive forklaring i retten som vidne

Du kan søge vejledning om beskikkelse af bistandsadvokat hos politiets sagsbehandler eller hos os i Lev Uden Vold på tlf. 31 18 44 41.


Du kan også finde svar på spørgsmål om: