Juridisk rådgivning

Read about our legal counselling in English

 

Lev Uden Vold tilbyder juridisk rådgivning inden for vold i nære relationer og vold i familien.

Vi rådgiver om følgende områder:

  • Strafferet, herunder fx politianmeldelse
  • Ophævelse af samlivet
  • Skilsmisse
  • Opholdsgrundlag
  • Forældremyndighed og samvær
  • Krisecenterophold
  • Kommunale forhold
  • Udlændingeret, herunder fx opholdsgrundlag og bortfald eller inddragelse af opholdstilladelser

Vores juridiske rådgivning er målrettet fagpersoner, der ringer på vegne af en voldsudsat og har konkrete juridiske spørgsmål i relation til vold i nære relationer.

Åbningstider

Kontakt vores juridiske rådgivning på juridisk@levudenvold.dk eller på tlf. 3118 4441.

Rådgivningen har åbent for telefoniske henvendelser fra fagpersoner mandage mellem kl. 9.00-14.00 og tirsdage og torsdage mellem kl. 09.00-15.00. Uden for disse tidsrum kan du sende en mail, som vil blive besvaret hurtigst muligt.

Har du som fagperson spørgsmål af lettere juridisk karakter, kan du døgnet rundt også kontakte Lev Uden Volds hotline på tlf. 1888.

Hvis du er udsat for vold, har været udsat for voldtægt eller er pårørende

Hvis du har været udsat for voldtægt, er udsat for vold, udøver vold eller er pårørende, henviser vi til, at du kontakter vores hotline for juridisk rådgivning. Vores rådgivere på hotlinen kan tale med dig om den situation, du befinder dig i, besvare dine juridiske spørgsmål og henvise dig videre til en jurist, hvis der er behov for det.

Du kan kontakte vores hotline døgnet rundt på tlf. 1888.

Du kan også finde svar på en række juridiske spørgsmål her på vores hjemmeside.

Praktisk information om rådgivningen

Alle henvendelser til vores juridiske rådgivning bliver registreret, for at Lev Uden Vold kan få en større viden om, hvilken målgruppe der gør brug af tilbuddet, og hvilke retsområder der er flest henvendelser om. Registreringen er helt anonym, og det er derfor ikke muligt at identificere enkelte personer ud af statistikken.

Rådgiverne i Lev Uden Vold har tavshedspligt i overensstemmelse med Istanbul Konventionens art. 24, men er samtidigt underlagt den almindelige underretningspligt efter lov om social service § 154. Rådgiverne er derfor forpligtet til at underrette kommunen, hvis rådgiveren får kendskab til, at et barn under 18 år bliver udsat for overgreb eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Du kan læse mere om relevant lovgivning på området her.

Dit telefonnummer er som udgangspunkt synligt for vores juridiske rådgiver, hvis du ikke skjuler det. Vi ringer kun tilbage, hvis det er aftalt, eller hvis du har lagt en besked, hvor du beder os ringe dig op.

Ønsker du fuldstændig anonymitet, kan du altid skjule dit nummer ved at ændre indstillingerne på din telefon eller tast #31# inden nummeret, når du ringer op.

Vejledning til, hvordan du ringer med skjult nummer, kan du finde under ”Sikkerhed, tavshedspligt og underretning” på Mødrehjælpens hjemmeside.

Rådgivningen kan foregå på engelsk eller med tolkebistand, hvis der er behov for det. Der kan ved behov aftales et personligt møde.

Her kan du læse mere om rådgiveransvaret hos vores juridiske rådgivning.


Andre rådgivningstilbud og viden om vold

Du kan få hjælp og rådgivning om vold i nære relationer døgnet rundt via vores nationale hotline. Læs mere om den nationale hotline her.

Har du brug for mere viden om vold i nære relationer og voldsformer, kan du finde flere informationer på siden viden og fakta.

Tryk her for at komme væk fra denne side