Efterværnsgrupper

Lev Uden Vold tilbyder efterværn i form af efterværnsgrupper for voldsudsatte kvinder, mænd og børn. Volden kan have haft forskellige former og blandt andet være enten fysisk eller psykisk. Efterværnsgrupperne skal være med til at styrke voldsudsatte efter et ophold på krisecenter eller efter et ambulant behandlingstilbud og fastholde udviklingen herfra.

Efterværnsgrupperne skal hjælpe den enkelte med at bearbejde voldsoplevelsen og give støtte til at komme videre i livet uden vold.

Gennem et forløb i en efterværnsgruppe er det målet, at den voldsudsatte får skabt et overblik over egen situation og de muligheder, man har.

I efterværnsgrupperne er det også muligt at skabe positive relationer og danne netværk med andre i en lignende situation.

Find vores pjece, der fortæller om efterværnsgrupperne for voldsudsatte her. 

Rammer for efterværnsgrupperne:

  • Efterværnsgrupperne er for tidligere voldsudsatte, der er brudt ud af volden.
  • Man skal have været på krisecenter eller igennem et ambulant behandlingsforløb for at deltage.
  • Efterværnsgrupperne faciliteres af en gruppeleder med psykologisk baggrund.
  • Efterværnsgrupperne mødes i tyve uger hver 14. dag, dvs. i alt ti gange. Hvert møde varer 3 timer med pause.
  • Der er 5-6 deltagere af samme køn pr. gruppe.

Vi opretter løbende grupper – kontakt os for flere informationer.

Tlf. 31 51 44 41
Mail: kontakt@levudenvold.dk

Igangværende og kommende grupper

Lige nu har vi 13 efterværnsgrupper rundt i landet, og der er yderligere 2 grupper på vej.

Grupper i Københavnsområdet
Der er 4 grupper for voldsudsatte kvinder og 1 gruppe for børn i Københavnsområdet.
Der er 1 ny gruppe for voldsudsatte mænd på vej.

Grupper på Sjælland
⇒ På Sjælland er der lige nu 1 gruppe for voldudsatte kvinder i Hillerød og Frederiksværk.
⇒ Der er 1 ny gruppe for voldsudsatte kvinder på vej i Borup.

Grupper i Jylland
 Der er lige nu 1 gruppe for voldsudsatte kvinder i både Silkeborg, Horsens, Herning, Vejle og Aarhus.

Grupper på Fyn
I Odense er der lige nu 1 gruppe for voldsudsatte kvinder.

– På billedet nedenfor ses de igangværende grupper.

Efterværnsgrupper hos Lev Uden Vold

Andre rådgivningstilbud og viden på området

Du kan få hjælp og rådgivning om vold i nære relationer døgnet rundt via vores nationale hotline. Læs mere om den nationale hotline her.

Vi tilbyder også juridisk rådgivning ved spørgsmål om blandt andet skilsmisse, boligforhold eller udlændingeret. Læs mere om den juridiske rådgivning her.

Har du brug for mere viden om vold i nære relationer og voldsformer, kan du finde flere informationer på siden ‘viden og fakta’.

Væk fra denne side