Q&A – få svar på de mest hyppige spørgsmål til hotlinen

På denne side har vi samlet en række svar på nogle af de mest hyppige spørgsmål til hotlinen.

Husk, at du kan ringe anonymt til Lev Uden Volds nationale hotline døgnet rundt – tlf. 1888.


Er det min skyld, at jeg bliver udsat for vold?

Det er aldrig din skyld, hvis du bliver udsat for vold. Vi ved, at mange voldsudsatte bliver længe i et forhold, hvor der er vold, før de opsøger hjælp. Det er der forskellige årsager til, men ofte handler det om, at man som voldsudsat langsomt bliver nedbrudt og tror, at man selv er skyld i den situation, man står i. Samtidig lever mange med håbet om, at volden en dag vil stoppe, og forholdet blive bedre.

Flere voldsudsatte udtrykker også bekymring for alt det praktiske, der skal tages hånd om i forbindelse med et parbrud. Hvad skal de gøre i forhold til ny bolig? Og hvis der er børn i forholdet, hvordan vil bruddet så påvirke dem, hvordan bliver samarbejdet om børnene med den voldelige partner mv.

Voldsudsatte bruger ofte meget energi på at beskytte sig selv og børnene fra volden, og derfor kan det være svært at finde kræfter til alt det andet, et parbrud vil føre med sig. Husk, at du altid kan ringe til den nationale hotline på tlf. 1888 for at få hjælp til at få overblik over din situation eller blive henvist til et krisecenter eller et terapeutisk forløb, som kan hjælpe dig i tiden efter parbruddet.

Hvor er der en ledig krisecenterplads?

Hvis du har brug for at komme på krisecenter, kan du døgnet rundt ringe til den nationale hotline på tlf. 1888, så du kan blive henvist til der, hvor der er en ledig krisecenterplads. Det gælder både, hvis du er voldsudsat kvinde og voldsudsat mand. Vi kan desværre ikke offentliggøre den samlede liste over ledige krisecenterpladser, da den er fortrolig. Men hotlinen har adgang til oversigten over alle ledige krisecenterpladser i landet og har desuden viden om de enkelte tilbud.

Er jeg udsat for vold?

Vi taler med mange, som er i tvivl, om de er udsat for vold. Fysisk vold kan give blå mærker og kan være lettere at spotte for andre og den voldsudsatte selv, hvorimod den psykiske vold kan være langt sværere at genkende. Mange voldsudsatte har dog en fornemmelse af, at der er noget galt i deres parforhold. Alligevel kan det være svært selv at gennemskue og erkende, at det er vold, man er udsat for. Det er helt naturligt. Her kan det være en fordel at dele sine oplevelser med en udenforstående, som kan hjælpe med at skabe overblik.

Du kan bl.a. læse mere om de forskellige voldsformer her på vores hjemmeside. Du kan også altid ringe til den nationale hotline på tlf. 1888, hvis du er i tvivl, om du bliver udsat for vold. På hotlinen kan vi tale om det, du oplever, og oplyse om, hvor du kan søge hjælp.

Hvordan kan jeg som pårørende bedst hjælpe en, som er udsat for vold?

Som pårørende kan det være svært at vide, hvordan du hjælper den voldsudsatte. Du er måske bange for at sige noget forkert eller gøre situationen værre. Det er vigtigt, at du tør blande dig og stille de svære spørgsmål. Samtidig er det vigtigt, at du udviser forståelse for, at det kan være svært for den voldsudsatte at forlade den voldelige partner, da der fortsat kan være kærlighed til partneren og håb om forandring. Uanset hvor svært det er for dig som pårørende at forstå situationen, er det vigtigt ikke at fordømme eller bebrejde den voldsudsatte.

Som pårørende er du en stor støtte ved at være lyttende og gøre opmærksom på, at du oplever, at der er noget i forholdet, der ikke er sundt. Fortæl, at du er der uanset hvad. Forsøg ikke at overtale den voldsudsatte til at gå, da det ofte vil have den modsatte effekt. Men det er samtidigt vigtigt at forsikre den voldsudsatte om, at du nok skal hjælpe, når og hvis han/hun ønsker at forlade voldsudøveren, da det kan være svært for den voldsudsatte at overskue alene. Du kan altid ringe til den nationale hotline på tlf. 1888 for at dele dine tanker om at være pårørende til en voldsudsat. På hotlinen kan du få rådgivning om, hvordan du bedst kan håndtere situationen, og hvilke hjælpemuligheder der er for både den voldsudsatte og dig som pårørende.

Siden www.stoppartnervold.nu er udviklet til at klæde vidner og pårørende bedre på til at kunne række ud – enten til en, der er udsat for partnervold, eller til en, der udøver partnervold. Her finder du generelle råd om, hvordan du som pårørende kan hjælpe. Stoppartnervold.nu er udviklet af Mary Fonden og Lev Uden Vold. 

Er jeg udsat for stalking?

Du bliver udsat for stalking, hvis en person bliver ved med at chikanere og/eller kontakte dig, selvom du ikke ønsker det. Det bedste, du kan gøre, er at sige fra over for vedkommende og sørge for, at kontakten derefter er ensidig, hvilket betyder, at du ikke svarer på nogen af henvendelserne.

Der er mange forskellige former for stalking. Nogle oplever at blive stalket via sociale medier, sms’er og telefonopkald, mens andre oplever at blive stalket ved at blive forfulgt, at de modtager beskeder gennem andre personer eller bliver udsat for digital chikane såsom deling af private billeder m.m. Er du i tvivl, om du er udsat for stalking, kan du altid ringe til den nationale hotline på tlf. 1888. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil stoppe min voldelige adfærd?

Måske oplever du, at du ofte mister besindelsen og bliver meget vred på din partner. Og måske er du ligefrem kommet til at slå eller på anden måde skade din partner, fordi du var vred. Vrede er en følelse, der kan udløse vold, men følelsen af sårbarhed eller frygt for at blive forladt er også følelser, der kan gå forud for en aggressiv eller voldelig adfærd. Der kan også være særlige situationer som fx økonomiske problemer, eller at man bliver forældre, som kan være med til at skabe en presset situation, så man kan komme til at opføre sig voldeligt.

Mange, der har opført sig voldeligt over for en partner, oplever det som meget skamfuldt og vil gerne stoppe. Det er en god idé at overveje, hvad det er, der har udløst volden, da du så kan få en større indsigt i, hvornår der er risiko for, at du udøver vold. Ring til den nationale hotline på tlf. 1888 for at få konkrete redskaber til at kontrollere din adfærd og få viden om, hvor du kan få hjælp til at stoppe volden.

Er det normalt at være så påvirket af volden?

Der er mange konsekvenser forbundet med at være eller have været i en nær relation, hvor man er blevet udsat for vold. Flere oplever at have symptomer på Post Traumatisk Stress, depression og/eller angst efter at have været i et forhold præget af vold. Andre oplever søvnforstyrrelser, problemer med at huske og koncentrere sig eller kæmper med lavt selvværd som følge af volden. Det er alt sammen normalt og er nogle af de følgevirkninger, man som voldsudsat kan opleve – både i forholdet, men også efter at have forladt voldsudøveren. Ring til den nationale hotline på tlf. 1888 for at blive henvist til ambulant behandling, hvor du kan få hjælp til at bryde med og/eller at håndtere de psykiske og fysiske eftervirkninger af volden.

Hvad sker der, når man er på krisecenter?

På et krisecenter får du (og dine eventuelle børn) hjælp til at komme væk fra volden og hjælp til at genskabe et liv uden vold. Du bliver mødt af fagpersoner, fx pædagoger og socialrådgivere, som hjælper dig med at bearbejde volden og vejleder om praktiske ting som fx at søge bolig og at få et økonomisk overblik.

På krisecentrene vil der ofte være særlige tilbud til børn, så de også får mulighed for at tale om det, der er svært. Selvom børn ikke har været direkte vidne til volden, kan de ofte fornemme, at der har været noget galt i hjemmet. Hvis du er udsat for vold og har børn i hjemmet, vil den bedste hjælp være at beskytte børnene og få bearbejdet volden. Det kan fx være ved at flytte på et krisecenter for en periode, indtil du og dine børn er ovenpå igen. Mange af dem, vi taler med, som er eller har været udsat for vold, føler sig meget alene med deres problemer. På et krisecenter får du også mulighed for at møde og tale med andre, der er i samme situation som dig.

Er det nødvendigt at anmelde volden for at få hjælp?

Der kan være mange årsager til, at man som voldsudsat ønsker at anmelde volden. Nogle ønsker at anmelde volden for at beskytte sig selv og eventuelle børn. Andre ønsker ikke at anmelde volden, da de er bekymrede for konsekvenserne ved at gøre det. Det er ikke nødvendigt at anmelde volden for at kunne få hjælp.

Der kan være mange overvejelser forbundet med at skulle lave en politianmeldelse: Hvordan kan jeg bevise, at volden har fundet sted? Hvad vil konsekvensen af min anmeldelse være? Ring til den nationale hotline på tlf. 1888 for at drøfte dine overvejelser og at få vejledning til, hvordan du anmelder volden.

Hvorfor er det så svært at forlade min partner, når jeg godt ved, jeg er udsat for vold?

Det er ofte en lang og svær proces at forlade en voldelig partner. Langt de fleste parforhold begynder med forelskelse, og vi oplever ofte, at den voldsudsatte – selv efter mange år med vold – stadig giver udtryk for at elske sin partner. Mange har et håb om, at partneren ændrer adfærd. Man kan også være bange for, at volden eskalerer, hvis man forlader sin voldelige partner. Der er også mange, der er bekymrede for konsekvenserne af at forlade partneren: Hvad vil der ske med min økonomi? Hvor skal jeg bo? Hvad vil det betyde for vores børn?

Husk, at du kan ringe til den nationale hotline på tlf. 1888 døgnet rundt. Her vil en rådgiver sidde klar til at tale med dig om dine overvejelser i forhold til, om du skal forlade din partner. Vi kan både give dig rådgivning og vejledning ift. den situation, du står i, ligesom vi også kan henvise dig videre til et terapeutisk forløb, som kan hjælpe dig i tiden efter evt. parbrud.


Læs mere om vores hotline her.

Tryk her for at komme væk fra denne side