Webinarprogram

I løbet af efteråret 2020 afholder vi en række gratis webinarer for fagpersoner, der gerne vil vide mere om vold i nære relationer og de indsatser, der eksisterer til voldsudsatte og voldsudøvere.

Til webinarerne vil der være oplæg fra videnskonsulenter og fagfolk, der til daglig arbejder med udsatte og udøvere af vold.

Webinarerne henvender sig til fagpersoner, der på forskellig vis møder voldsudsatte, voldsudøvere eller pårørende i det daglige arbejde. Det kan fx være socialrådgivere i kommuner, sundhedsmedarbejdere, boligsociale medarbejdere, pædagoger og psykologer.

Alle webinarerne er listet nedenfor. Tryk på et specifikt webinar for at læse mere og tilmelde dig.

Webinarprogram


Psykisk vold – forståelse og praksis

Dato: 20. oktober – kl. 14.00 -15.30
Læs mere om webinaret her.


Hvorfor udøver mennesker vold i nære relationer, og hvilken indsats får de?

Dato: 19. november – kl. 14.00-15.30
Læs mere om webinaret og tilmeld dig her.


Afholdte webinarer

Grundlæggende viden om vold i nære relationer

Er afholdt den 18. september 2020 – kl. 14.00 -15.00
Læs mere om webinaret.

Ambulant behandling til mennesker udsat for vold

Er afholdt den 6. oktober 2020 – kl. 14.00-15.30
Læs mere om webinaret.


Læs mere om Lev Uden Vold her. 

Væk fra denne side