Webinar: Voldsudsathed blandt mænd på herberger og mandekrisecentre

Dato: Den 7. april kl. 13:30-15:30

Oplægsholdere

  • Marie Nymand Frederiksen, videnskonsulent hos Lev Uden Vold 
  • Mia Lind Winther, behandlingschef hos Lev Uden Vold

Målgruppe
Ledere og medarbejdere på mandekrisecentre og botilbud efter servicelovens §110.

Indhold

På baggrund af en ny undersøgelse fra Lev Uden Vold vil du på webinaret få viden om mænd på herberger og mandekrisecentre, der har været udsat for vold i nære relationer. Du vil få et indblik i omfanget af målgruppen, hvad der karakteriserer den vold, de har været udsat for, mændenes livsomstændigheder og de barrierer og drivkræfter, de har oplevet i relation til at opsøge og modtage hjælp.

Fra april 2022 tilbyder Lev Uden Volds psykologhjælp til mænd, der opholder sig på et mandekrisecenter eller et botilbud efter servicelovens §110 som følge af, at de har været udsat for vold i nære relationer. På webinaret vil du få mere viden om psykologordningen, målgruppen og samarbejdet i praksis. Herunder også vilkår for henvisning til behandlingstilbuddet.

Webinaret er udelukkende tiltænkt ledere og medarbejdere på mandekrisecentre og botilbud efter servicelovens §110. Vi afholder webinaret i Microsoft Teams, og du vil modtage et link dertil dagen inden. Webinaret er gratis.

Tilmelding til webinar: Voldsudsathed blandt mænd på herberger og mandekrisecentre
Når du tilmelder dig webinaret, giver du samtidigt samtykke til, at vi gemmer og opbevarer dine oplysninger.