Webinar: To år med psykologbehandling til mænd udsat for vold i nære relationer: Hvad har vi lært?


To år med psykologbehandling til mænd udsat for vold i nære relationer: Hvad har vi lært?

Afholdes den 25. juni kl. 12.30-13.45


Oplægsholdere:
Marie Nymand Frederiksen, videnskonsulent i Lev Uden Vold
Winnie Jørgensen, psykolog i Lev Uden Vold

 

Målgruppe:
Fagpersoner med interesse for feltet omkring mænd, der udsættes for vold i nære relationer, men særlig relevant for repræsentanter for tilbud, som fremadrettet ønsker at indskrive mænd under servicelovens § 109.

Indhold:

Lev Uden Vold har i perioden 2022–2024 i en forsøgsordning tilbudt psykologbehandling til mænd, der er indskrevet på herberger og mandekrisecentre på grund af vold i nære relationer.

Webinaret giver et indblik i centrale erfaringer fra forsøgsordningen og tager udgangspunkt i den erfaringsopsamling, som Lev Uden Vold har lavet i forbindelse med afslutningen af forsøgsordningen.

På webinaret kan du bl.a. høre om:

  • Hvad der karakteriserer den gruppe af mænd, som har modtaget behandling i forsøgsordningen
  • Hvad der kendetegner den vold, som mændene i forsøgsordningen har været udsat for
  • Hvordan behandlingstilbuddet har været rammesat og organiseret

Den sidste halve time af webinaret vil være tilrettelagt som en åben dialog, hvor der er mulighed for faglige drøftelser og for at stille spørgsmål til videnskonsulenten og psykologerne, der har arbejdet med målgruppen.

Tilmelding til webinar : To år med psykologbehandling til mænd udsat for vold i nære relationer: Hvad har vi lært?
Når du tilmelder dig webinaret, giver du samtidigt samtykke til, at vi gemmer og opbevarer dine oplysninger.
Tryk her for at komme væk fra denne side