Webinar: Opsporing og samtale om vold


Opsporing og samtale om vold

Er afholdt den 7. maj kl. 13.00-14.30


Oplægsholdere:
Line Hauritz Jørgensen, rådgiver og videnskonsulent i Lev Uden Vold

Målgruppe:
Webinaret er relevant for dig, der kan komme i kontakt med personer, der er udsat for partnervold gennem dit arbejde. Du kan f.eks. være kommunal medarbejder, politi eller sundhedspersonale. 

Indhold:

Webinaret er for dig, der ønsker at blive bedre til at identificere borgere, der udsættes for eller udøver vold i nære relationer. Webinaret giver blandt andet konkrete redskaber til at spørge til og tale om vold med borgere, hvor der er mistanke eller viden om vold.

Webinaret handler om:

  • Grundlæggende viden om vold i nære relationer, herunder viden om forskellige voldsformer og hvordan disse kan komme til udtryk.
  • Tegn hos en borger udsat for eller som udøver vold i en nær relation, og som fagpersoner bør være opmærksomme på i mødet med borgeren.
  • Redskaber til at spørge til og tale om vold med en borger ved mistanke eller viden om vold, så man som fagperson er i stand til at handle ved viden om, at en borger er udsat for eller udøver vold.
  • Kendskab til specialiserede tilbud, man kan henvise en borger, der er udsat for eller udøver vold i en nær relation, videre til.
Tryk her for at komme væk fra denne side