Webinar – Børn udsat for vold – komplekse følelser og indsatser

Børn udsat for vold – komplekse følelser og indsatser

Er afholdt den 24. februar 2021


Til dette webinar sætter vi fokus på børn, der vokser op i familier med vold. Vi ved fra forskning og praksis, at børn, der vokser op i familier med vold, er en særlig sårbar gruppe, der har behov for målrettet indsats. Og til dette webinar vil du blive klogere på, hvordan du kan støtte børn, der har vold tæt inde på livet.

Til webinaret vil vi præsentere et nyt vidensbidrag om komplekse følelser hos børn på krisecentre. Du vil også blive introduceret til en ny arbejdsbog til børn, der lever med vold tæt inde på livet, som kan bruges i arbejdet med at støtte børnene i at forstå og bearbejde deres oplevelser. Endelig vil du blive præsenteret for Mødrehjælpens indsats til mod børn, der vokser op med vold.

Oplægsholdere

  • Sofie Henze Pedersen, ph.d. studerende, VIVE
  • Maria Højer Nannestad, børnepsykolog, Lev Uden Vold
  • Carina Bothilde Nielsen, psykolog, Mødrehjælpen

Moderator: Helene Oldrup, faglig leder af vidensafdelingen, Lev Uden Vold

Vi afholder webinaret i Microsoft Teams, og du vil modtage et link dertil dagen inden.
Webinaret er gratis.