Webinar – Ambulant behandling til mennesker udsat for vold


Ambulant behandling til mennesker udsat for vold

Er afholdt den 6. oktober 2020


Til dette webinar vil du få større viden om, hvad ambulant rådgivning og behandling kan, og hvem der opsøger denne form for hjælp.

I henhold til serviceloven har kvinder udsat for vold krav på at komme på krisecenter, hvis de er udsat for vold i en nær relation. Mænd har mulighed for at få ophold på særlige mandekrisecentre. Det er dog ikke alle kvinder og mænd, der ønsker eller har behov for at flytte fra deres hjem og tage ophold på et krisecenter.

En række private organisationer tilbyder specialiseret ambulant behandling til voldsudsatte kvinder eller mænd. Dette vil du høre nærmere om til webinaret.

Oplægsholdere

Carina Bothilde Nielsen, cand.pæd.pæd.psyk hos Mødrehjælpen
Jørgen Juul Jensen, faglig projektleder hos Mandecentret
Karen Lauritsen, rådgivningschef hos Danner

Har du nogen spørgsmål, kan du kontakte moderator Helene Oldrup på ho@levudenvold.dk.

Webinaret er gratis.