Webinar: Børn i familier med vold i hjemmet


Børn i familier med vold i hjemmet

Er afholdt den 7. juni kl. 13.00-15.00


Oplægsholdere:
Marie Nymand Frederiksen, videnskonsulent i Lev Uden Vold
Carolina Aviña Ortega, psykolog i Lev Uden Vold

Indhold:

Webinaret er for dig, som fx er lærer, pædagog eller socialrådgiver og ønsker at blive bedre rustet til at opspore børn, der udsættes for eller overværer vold i familien. Webinaret giver redskaber til at spørge ind til og tale med barnet ved mistanke eller viden om vold.

Webinaret handler om:

  • Viden om vold i familien, herunder viden om forskellige voldsformer, som børn kan udsættes for, og hvordan disse kan komme til udtryk.
  • Tegn og reaktionsmønstre hos børn, der er udsat for og/eller overværer vold i familien, og som man som fagperson bør være opmærksom på i mødet med barnet.
  • Redskaber til at tage samtalen med et barn ved mistanke eller viden om vold i familien, så barnet og familien kan blive henvist til den rette specialiserede hjælp.

Viden om specialiserede tilbud til børn, som man kan henvise et barn, der udsættes for eller overværet vold i hjemmet, og/eller barnets familie, videre til.

Webinaret har været afholdt tidligere.

Tryk her for at komme væk fra denne side