Tidligere afholdte webinarer

Tidligere afholdte webinarer


Her på siden kan du få et overblik over de webinarer, Lev Uden Vold har afholdt.

Grundlæggende viden om vold i nære relationer

Læs mere om webinaret.

Ambulant behandling til mennesker udsat for vold

Læs mere om webinaret.

Psykisk vold – forståelse og praksis

Læs mere om webinaret.

Hvorfor udøver mennesker vold i nære relationer, og hvilken indsats får de?

Læs mere om webinaret.

Rådgivning af mennesker berørt af vold i nære relationer

Læs mere om webinaret.

Børn udsat for vold – komplekse følelser og indsatser

Læs mere om webinaret.

Hvordan hjælper vi voldudsatte og voldsudøvere til et liv uden vold?

Læs mere om webinaret.

Ny håndbog om opsporing og håndtering af partnervold i kommunen

Læs mere om webinaret.

Hvad ved vi om mænd udsat for partnervold og indsatserne til målgruppen?

Læs mere om webinaret.

Psykisk vold – socialfaglige og juridiske definitioner

Læs mere om webinaret.

Børn i familier med vold i hjemmet

Læs mere om webinaret.

Opsporing og samtale om vold

Læs mere om webinaret.

Seksualiseret vold

Læs mere og tilmeld dig.

Tryk her for at komme væk fra denne side