Webinarer

Vi afholder løbende gratis webinarer for fagpersoner, der ønsker viden om vold i nære relationer og om arbejdet med målgrupper indenfor feltet. Oplæggene holdes af konsulenter og rådgivere fra Lev Uden Vold samt fagfolk og eksperter fra andre organisationer med specialiseret viden om vold i nære relationer.

Webinarerne henvender sig både til fagpersoner, der møder voldsudsatte og/eller udøvere dagligt, såvel som fagfolk, der knap så ofte møder disse borgere. Webinarerne henvender sig til fagfolk med forskellige jobfunktioner og indenfor forskellige sektorer - både social, sundhed, børn og familie, ældreområdet, handicap, bolig, politi og andre.

Alle webinarerne er listet nedenfor. Tryk på et specifikt webinar for at læse mere og tilmelde dig.

Webinarprogram

 


Tidligere afholdte webinarer

Grundlæggende viden om vold i nære relationer

Er afholdt den 18. september 2020 – kl. 14.00 -15.00
Læs mere om webinaret.

Ambulant behandling til mennesker udsat for vold

Er afholdt den 6. oktober 2020 – kl. 14.00-15.30
Læs mere om webinaret.

Psykisk vold – forståelse og praksis

Er afholdt den 20. oktober 2020 – kl. 14.00 -15.30
Læs mere om webinaret.

Hvorfor udøver mennesker vold i nære relationer, og hvilken indsats får de?

Er afholdt den 19. november 2020 – kl. 14.00-15.30
Læs mere om webinaret.

Rådgivning af mennesker berørt af vold i nære relationer

Er afholdt den 27. januar 2021 – kl. 14.00-15.00
Læs mere om webinaret.

Børn udsat for vold – komplekse følelser og indsatser

Er afholdt den 24. februar 2021 - kl. 14.00 - 15.30
Læs mere om webinaret.

Hvordan hjælper vi voldudsatte og voldsudøvere til et liv uden vold?

Er afholdt den 8. april 2021 - kl. 14.00 - 15.00
Læs mere om webinaret.

Ny håndbog om opsporing og håndtering af partnervold i kommunen

Er afholdt den 28. april 2021 - kl. 14.00 - 15.00
Læs mere om webinaret.

Hvad ved vi om mænd udsat for partnervold og indsatserne til målgruppen?

Er afholdt den 20. maj - kl. 14.00 - 15.30
Læs mere om webinaret.

Psykisk vold – socialfaglige og juridiske definitioner

Er afholdt den 15. september kl. 13.30-15.30

Læs mere om webinaret.

Børn i familier med vold i hjemmet

Er afholdt den 6/10 kl. 13:30-15:30

Læs mere om webinaret.

Opsporing og samtale om vold

Er afholdt d: d. 9/11 kl. 13.30-15.30

Læs mere om webinaret.

Seksualiseret vold

Er afholdt den 9. februar kl. 13.00-15.00

Læs mere og tilmeld dig.