Pladsoversigt


⇒ LOGIN TIL PLADSOVERSIGT FOR KRISECENTERMEDARBEJDERE


Lev Uden Vold driver Pladsoversigten, der giver overblik over alle ledige pladser i Danmark på både kvindekrisecentre og mandekrisecentre. 

Lev Uden Vold blev oprettet som en del af satspuljeaftalen 2017-2020, der skulle styrke arbejdet mod vold i nære relationer. Socialstyrelsen udbød opgaven sammen med Ligestillingsafdelingen og fem organisationer, der alle har stor viden og erfaring på voldsområdet, bød sammen ind på opgaven og stiftede Lev Uden Vold. De fem organisationer er Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), Dannerhuset, Dialog mod Vold, Fundamentet (Mandecentret) og Mødrehjælpen.

Lev Uden Vold blev i den forbindelse tildelt opgaven med at drive Pladsoversigten, der, som noget helt nyt fra 2017, giver en samlet oversigt over ledige pladser på både kvinde- og mandekrisecentre i Danmark.

Hvem kan se pladsoversigten 

Pladsoversigten er for ansatte på landets krisecentre samt rådgiverne på Lev Uden Volds Hotline.

Pladsoversigten er et værktøj til at vise ledige pladser i hele Danmark, så en voldsudsat hurtigst muligt kan blive anvist en ledig plads. Oplysningerne på Pladsoversigten er strengt fortrolige. 

Hvis du er ansat på et krisecenter og ønsker adgang til Pladsoversigten, så send en mail til pladsoversigt@levudenvold.dk 

Alle øvrige fagfolk, som møder voldsudsatte i deres daglige arbejde, bedes ringe til vores nationale hotline på 1888 for at få oplyst ledige pladser.  

Her findes desuden adresse og kontaktoplysninger til alle landets kvinde- og mandekrisecentre samt andre rådgivningstilbud. 

national hotline lev uden vold telefon

 

 

Hvis du har brug for at vide, hvor der er en ledig plads, så ring til Lev Uden Volds nationale hotline på tlf. 1888.

Tryk her for at komme væk fra denne side