Bestil oversatte materialer om Lev Uden Vold - gratis

Lev Uden Vold har et ønske om at nå ud til grupper i det danske samfund, som ikke taler dansk flydende. Derfor har vi mulighed for tolkebistand på vores hotline, og har udarbejdet informationsmateriale om vores hotline på en række fremmedsprog, som du kan bestille gratis.

 

Lev Uden Vold har flyers og plakater oversat til flere forskellige sprog: arabisk, tyrkisk, kurdisk, urdu og somalisk. Materialerne kan bestilles fysisk eller downloades som pdf-filer.

Skriv til kontakt@levudenvold.dk, hvis du er interesseret i at bestille vores oversatte materiale. Angiv, hvilket materiale du ønsker at bestille, på hvilke(t) sprog, hvad de skal bruges til, samt hvor mange du ønsker at bestille.

Vi sender dem til dig gratis.

Lev Uden tilbyder tolkebistand på vores hotline. Læs mere om vores hotline her.


Flyer

Vores flyers er et dobbeltsidet handout og findes på dansk, arabisk, tyrkisk, kurdisk, urdu og somalisk. Det er en kort introduktion til Lev Uden Volds arbejde og vores nationale hotline (1888), hvor man kan ringe ind og få råd og vejledning om vold i nære relationer. Flyeren ser således ud: 

 Hvis du ønsker at bestille flyeren: Skriv en mail til kontakt@levudenvold.dk og angiv, hvilket materiale du vil bestille, på hvilke(t) sprog samt antal. Flyeren kan desuden downloades som pdf her:


Plakat

Vores plakat findes på arabisk, tyrkisk, kurdisk, urdu og somalisk. Plakaten er i A3-format og indeholder information om vores nationale hotline (1888), samt at vi har mulighed for at tilbyde tolkebistand, hvis ikke samtalen kan føres på dansk eller engelsk. Plakaten ser således ud:

Hvis du ønsker at bestille plakaten: Skriv en mail til kontakt@levudenvold.dk og angiv, hvilket materiale du vil bestille, på hvilke(t) sprog samt antal. Plakaten kan desuden downloades som pdf her:

Tryk her for at komme væk fra denne side